Twierdza Bobrujsk

 1. Boguszewski P., Twierdza nad Berezyną (historia Twierdzy Bobrujsk), Spotkania z Zabytkami, nr 4 (242), 2007.
 2. Boguszewski P., Twierdza Bobrujsk, Muzealnictwo Wojskowe, tom 8, Warszawa 2005.

Twierdza Brześć

 1. Piwowarczyk S., Badania archeologiczne na terenie Twierdzy Brześć, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 2. Chariczkowa J., Historia Twierdzy Brześć. Problemy ochrony i wykorzystania obiektów w działalności turystycznej; współpraca z muzeami krajowymi i zagranicznymi, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 3. Chromych L., Przywrócić pamięci - fort V twierdzy Brześć Litewski, Forteca, nr 1(4), 1998.
 4. Chromych L., Twierdza Brześć - Litewski w latach I wojny światowej, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 5. Ciałowicz J.,Fortyfikacje na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej , Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 6. Jastrzębski J., Rosyjska fortyfikacja na ziemiach Polski, Przegląd Wojskowo - Techniczny, t.XII z.4, 1932.
 7. Michalska G., Przedmoście Terespolskie Twierdzy Brzeskiej, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 8. Michalska G., Michalski Ł., Przedmoście Terespolskie Twierdzy Brześć - ranga zespołu oraz kierunki ochrony i zagospodarowania, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 9. Rekuć Z., Twierdza Brześć Litewski - historia służby sanitarnej. Odkrywca, nr 7 (102), 2007.
 10. Szyburska J., Terespol, studium historyczno - urbanistyczne, mpis. (PSOZ Biała Podlaska), Warszawa 1970.
 11. Wap A., Twierdza Brześć i przedmoście Terespolskie w systemach obronnych - podsumowanie badań historycznych, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 12. Niewiński W., Wap A., Twierdza Brześć Litewski - Fort V, Osowieckim Szlakiem, nr 12 (21), 1995.

Twierdza Dęblin

 1. Bystrzycki A., Twierdza Dęblin (1837 - 1915), Rocznik Mazowiecki, t.6, 1976.
 2. Gruszecki A., Twierdza Modlin i Twierdza Dęblin, mpis., Warszawa.
 3. Gruszecki A., Gruszecka - Guranowska K., Twierdza Dęblin, mpis., Warszawa 1976.
 4. Gruszecki A., Buczyński A., Cytadela Twierdzy Dęblin (Iwanogród), Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 5. Gruszecki A., Twierdze rosyjskie na ziemiach polskich, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 6. Michalski Ł., Forty Twierdzy Dęblin (Iwanogród), Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 7. Michalska G., Realizacja założeń programu ochrony i zagospodarowania terenów pofortecznych Twierdzy Dęblin 1997 - 2000, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 8. Przybyszewski S., Historia garnizonu Dęblin w latach 1832-1939, Pruszków 2004.
 9. Trzaskowski J., Twierdza Dęblin, Dęblin 2000.

Twierdza Grodno

 1. Jastrzębski J.,Z praktyki saperskiej w twierdzy Grodno w r. 1914-1915, Przegląd Wojskowo-Techniczny, t.XIII, z.3, 1933.
 2. Piwowarczyk S., Ostatnia twierdza imperium rosyjskiego, Forteca, nr 2-3 (17-18), 2004.
 3. Piwowarczyk S., Fort nr 4 Twierdzy Grodno, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 4. Piwowarczyk S., Fort 4 Twierdzy Grodno, Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 5. Szymański S., Niezrealizowany rosyjski projekt ufortyfikowania Grodna przed wyprawą Napoleona na Moskwę, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII, cz.1, 1996.
 6. Wap A., Rosyjskie fortyfikacje linii Niemna 1795 - 1914, Gryfita. Białostocki magazyn historyczny, t.I, 1997.

Twierdza Kowno

 1. Łuksze J., Twierdza Kowno, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 2. Gruszecki A., Gruszecka K., Wytyczne konserwatorskie do zagospodarowania przyczółka mostowego w Piątnicy, Twierdzy Łomża, mpis. (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łomży), Warszawa 1990.

Twierdza Kronsztad

 1. Wap A., Odznaka pamiątkowa Twierdzy Kronsztad, Osowieckim Szlakiem, nr 8 (29), 1996.

Twierdza Łomża

 1. Gruszecki A., Twierdza Łomża, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 2. Gruszecki A., Gruszecka K., Wytyczne konserwatorskie do zagospodarowania przyczółka mostowego w Piątnicy, Twierdzy Łomża, mpis. (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łomży), Warszawa 1990.
 3. Gruszecki A., Wap A., Twierdza Łomża, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 4. Forty Piątnica. Twierdza Łomża, [red.] Szymańska W., Łomża 2000.

Twierdza Modlin

 1. Bochenek R., Walki o Twierdzę Modlin, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 2. Bochenek R., Problem militarnego funkcjonowania budowli fortyfikacyjnych na przykładzie twierdzy Modlin, mpis. (WAT), Warszawa 1992.
 3. Bochenek R., Zarys historii Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.XII, 2001.
 4. Bochenek R., Fuglewicz S., Twierdza fortowa w Modlinie, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 5. Bochenek R., Militarne funkcjonowanie dzieł i zespołóe fortyfikacyjnych w przeszłości. Kliometryczna metoda badań, Fortyfikacja, t.VII, 1999.
 6. Bochenek R., Twierdza Modlin, Warszawa 2003.
 7. Feduszka J., Twierdze Modlin, Serock, Zamość w planach strategicznych powstania listopadowego, Lublin 1998.
 8. Fuglewicz S., Twierdza Modlin, mpis., Warszwa 1967.
 9. Głuszek C., Gruszecki A., Twierdza Modlin, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t."Nowy Dwór Mazowiecki i okolice", Warszwa 1987.
 10. Gołąb R., Dwa problemy z historii Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 11. Gruszecki A., Twierdze rosyjskie na ziemiach polskich, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 12. Gruszecki A., Twierdza Modlin i Twierdza Dęblin, mpis., Warszawa.
 13. Gruszecki A., Twierdza Modlin na tle rozwoju fortyfikacji nowożytnej, Twierdza Modlin. Materiały z wojskowej roboczej sesji konserwatorskiej, mpis., Warszwa 1979.
 14. Herbst S., Memoriał w sprawie konserwacji twierdzy Modlin, mpis., Warszwa.
 15. Herbst S., Zachwatowicz J., Twierdza Modlin, Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, r.XLII, 1949.
 16. Herbst S., Zachwatowicz J., Twierdza Modlin (La Place forte de Modlin), Warszawa 1949.
 17. Jastrzębski J., Obrona Modlina w 1915 r., Warszwa 1925.
 18. Łysiak W., Możliwości adaptacji zabytków fortyfikacji nowożytnej na przykładzie fortu 1 w Zakroczymiu, Warszawa 1969.
 19. Łysiak W., Koncepcje fortyfikacyjne Napoleona jako podstawa analizy twierdzy Modlin w Księstwie Warszawskim, mpis. (Politechnika Warszawska), Warszawa 1976.
 20. Łysiak W., Reduta Napoleona, Literatura, nr.12, 1978.
 21. Łysiak W., Modlin Napoleoński, Twierdza Modlin. Materiały z wojskowej roboczej sesji konserwatorskiej, mpis., Warszwa 1979.
 22. Molski P., Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce. Seria Architektur nr 3, Warszawa 2007.
 23. Normand R., Price de Nowo-Georgiewsk (Modlin) par les Allemands en aout 1915, Paris 1936.
 24. Oleksa A., Problemy użytkowania zabytkowej fortecy na przykładzie Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 25. Oleńczak P., Napoleońskie dziedzictwo na Mazowszu. Twierdza Modlin w latach 1806-1830, Warszawa 2008.
 26. Orlicki Ł., Twierdza Modlin, Odkrywca, nr 8 (80), 2005.
 27. Orzechowska H., Problematyka konserwatorska twierdz Modlin i Warszawa, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 28. Orzechowski F., Twierdza Modlin 1806 - 1870. Cytadela Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 29. Orzechowska H., Orzechowski F., Architektura obronna województwa warszawskiego, Militaria polskich formacji i wojska polskiego, Warszawa 1989.
 30. Trzaskowski, Historyczna twierdza jako współczesny obiekt wojskowy dostępny dla turystów, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 31. Wojciechowski M., Twierdza Modlin, Odkrywca, nr 11(35), 2001.
 32. Zaleskij N., Kriepost Nowogieorgiewsk 1914 - 1915, Technika i snabżenie Krasnoj Armii, nr 15 z.96, 1924.
 33. Żmijewski J., Aktualny stan prawny i perspektywa zagospodarowania Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 34. Walka o umocnienia w czasie wojny polsko - niemieckiej, (przedruk artykułu z Informacjonnyj Sbornik z 1941r., [opr.] J. Chorzępa, S. Kucharski), Forteca, nr 1 (16), 2004.

Twierdza Osowiec

 1. Biskup K., Osowiec - eine Sperfestung an der Biebrza, Schriftenreihe Festungsforschung, Bd. 12, Wesel 1994.
 2. Klupsz L., Wspołpraca służby ochrony zabytków, samorządów i stowarzyszeń w ochronie fortyfikacji nadbiebrzańskich, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 3. Perzyk B., Twierdza Osowiec 1882-1915, Warszawa 2004.
 4. Spałek W., Obrona Osowca, Saper i Inżynier Wojskowy, 1926.
 5. Wap A., Twierdza Osowiec, Białystok 1994.
 6. Wap A., Drugi szturm Twierdzy Osowiec (11 luty - 7 marca 1915 r.), [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 7. Wap A., Blokhauz nr 1024, Osowieckim Szlakiem, nr 9, 1994.
 8. Wap A., Zieleniewski J., Schron pogotowia - wartownia, Osowieckim Szlakiem, nr 10 (19), 1995.
 9. Wap A., Zieleniewski J., Twierdza Osowiec w latach 1912 - 1915, Fortyfiacja, t.IV, 1996.
 10. Wesołowski T., Zajęcie Osowca przez Armię Czerwoną we wrześniu 1929r., Osowieckim Szlakiem, nr 9 (30), 1996.

Twierdza Różan

 1. Bochenek R., Miluć T., Szymański R., Przedmoście ufotyfikowane Różan, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 2. Bochenek R., Militarne funkcjonowanie dzieł i zespołóe fortyfikacyjnych w przeszłości. Kliometryczna metoda badań, Fortyfikacja, t.VII, 1999.
 3. Chorzępa J., Przedmoście Różan - opis fortów i betonowych schronów w okolicach Różana, Odkrywca, nr 1(37), 2002.

Twierdza Sewastopol

 1. Gawryłkin M., Kalinin W., Worobiew S., Najdłuższy pancernik świata, Przasnysz 2002.
 2. Sadowski J., Bateria "Maksym Gorki I", Oktęty Wojenne, nr 12, 1994.

Twierdza Władywostok

 1. Ajuszyn M., Kalinin W., Worobiew S., Półstałe forty wzoru N.A. Bujnickiego w Twierdzy Władywostok, Forteca, nr 2(5), 1998.
 2. Ajuszyn M., Kalinin W., Worobiew S., Fort 2 Twierdzy Władywostok, Forteca, nr 3-4(6-7), 1998.
 3. Ajuszyn M., Kalinin W., Worobiew S., Fort 3 Twierdzy Władywostok - krok w kierunku fortyfikacji rozproszonej, Forteca nr 1(8), 2002.
 4. Ajuszyn M., Kalinin W., Worobiew S., Rozproszone forty na Wyspie Rosjan - unikalny przykład punktów obrony przeciwdesantowej, Forteca nr 2(9), 2002.
 5. Gawryłkin M., Kalinin W., Worobiew S., Najdłuższy pancernik świata, Przasnysz 2002.
 6. Kalinin W, Worobiew S., Ajuszin N, Tendencje koncepcji grup warownych w Twierdzy Władywostok, Forteca, nr 4(15), 2003.
 7. Iwanow J., Kalinin W, Koroliew J., Worobiew S., Stiechow A., Przeciwdesantowe budowle obronne fortyfikacji stałej nadbrzeżnej obrony Władywostoku, Forteca, nr 2-3(17-18), 2004.
 8. Worobiew S., Stiechow A., Iwanow J., Koroliew J., Kainin W., Przeciwdesantowe budowle fortyfikacji stałej nadbrzeżnej obrony Władywostoku (cz.II), Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.

Twierdza Warszawa

 1. Boguszewski P., Z dziejów fortyfikacji. Brückenkopf, Życie Warszawy, 28.I.1998.
 2. Boguszewski P., Nadwiślański fort, Spotkania z Zabytkami, nr 12, 2001.
 3. Boguszewski P., Problemy zagospodarowania fortyfikacji na terenie Warszawy, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 4. Boguszewski P., Militarna przeszłość okolic arsenału, Z otchałni wieków, nr 1-2 (61), 2006.
 5. Butrymowicz N., Rekuć Z., Podziemia stolicy, Odkrywca, nr 7(42), 2002.
 6. Dumińska - Niemczyk A., Warszawska poterna - historia i współczesność, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 7. Fuglewicz S., Fort Śliwickiego w Warszawie. Raport z pola bitwy, Infort, nr 2(19), 2001.
 8. Głuszek C., Problematyka konserwatorska Twierdzy Warszawa, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 9. Głuszek C., Twierdza Warszwa, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 10. Głuszek C., "Ustalenia wiążące" jako narzędzie ochrony i zagospodarowania fortyfikacji Twierdzy Warszawa, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 11. Głuszek C., Twierdza Warszwa, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 12. Głuszek C., Molski P., Miejsce XIX-w. fortyfikacji rosyjskich w strukturze aglomeracji warszawskiej. Problematyka ich adaptacji do współczesnych funkcji wielkiego miasta. Część I. Twierdza Warszawa, mpis. (Wojewódzki Konserwator Zabytków), Warszawa 1992.
 13. Głuszek C., Górski M., Kozarski P., Molski P., Ocena stanu zieleni fortecznej Fortu P. Parysów z ogólnymi wytycznymi w zakresie urządzania zieleni parkowej i z wnioskami zatwierdzonymi przez właściwego konserwatora zabytków, Warszawa 2004.
 14. Gruszecki A., Problemy fortyfikacji rosyjskich Warszawy, Rocznik Warszawski, 1966.
 15. Gruszecki A., Twierdze rosyjskie na ziemiach polskich, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 16. Jastrzębski J., Rosyjska fortyfikacja stała na ziemiach polskich, Saper, t.XII z.3;4;5, 1932.
 17. Królikowski L., Twierdza Warszawa, Warszwa 1994.
 18. Królikowski L., Twierdza Warszawa, Warszwa 2002.
 19. Łagowski S., Historia Warszawskiej Cytadeli, Pruszków 2001.
 20. Molski P., Problemy adaptacji terenów pofortecznych Twierdzy Warszawa do współczesnych funkcji, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 21. Molski P., Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce. Seria Architektur nr 3, Warszawa 2007.
 22. Mościcki H., Cytadela Warszawska, Warszawa 1963.
 23. Orzechowska H., Problematyka konserwatorska twierdz Modlin i Warszawa, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 24. Rekuć Z., Fort Władimir, Odkrywca, nr 3(20), 2000.
 25. Różańska A., Rybak K., Twierdza Warszawa, Twierdza Poznań - rola fortyfikacji w kształtowaniu zieleni miejskiej, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 26. Rutkowski M., Administracyjno - finansowy aspekt budowy cytadeli Aleksandrowskiej w Warszawie w roku 1832, Forteca, nr 3(10), 2002.
 27. Walka o umocnienia w czasie wojny polsko - niemieckiej, (przedruk artykułu z Informacjonnyj Sbornik z 1941r., [opr.] J. Chorzępa, S. Kucharski), Forteca, nr 1 (16), 2004.

Twierdza Wilno

 1. Kucharski Sz., Fortyfikacje Wilna, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.

Twierdza Zegrze

 1. Boguszewski P., Twierdza Zegrze, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 2. Boguszewski P., Zegrzyńskie forty, Poligon, nr 1 (I-III), 2006.
 3. Boguszewski P., Z dziejów fortyfikacji. Najmniejsza twierdza Królestwa Polskiego, Życie Warszawy, 17.XII.1997.
 4. Boguszewski P., Twierdza Zegrze, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białystok - Przasnysz 2000.
 5. Boguszewski P., Zegrzyńskie Forty, Poligon, nr 1 (5), 2007.
 6. Gruszecka K., Forty w Beniaminowie i Dębem, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 7. Szczepański J., Koszary w Białobrzegach (1906 - 1915), [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.

Linia Mołotowa

 1. Bereza T., Geneza oraz budowa Przemyskiego i Rawskoruskiego - Rejonów Umocnionych Linii Mołotowa, Galicja, nr 1-2, 2001.
 2. Bereza T., Chmielowiec P., Linia Mołotowa. Krótka historia i przewodnik po zapomnianych fortyfikacjach na Ziemi Przemyskiej i Roztoczu, Przemyśl 2000.
 3. Bereza T., Chmielowiec P., Grechuta J., W cieniu "Linii Mołotowa", Rzeszów 2002.
 4. Daniłow I., Radzieckie rejony umocnione, Forteca, nr 1(1), 1997.
 5. Kalicki Sz., Punkt oporu "Goraje" Rawsko-Ruskiego RU, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 6. Kosztyła Z., System fortyfikacyjny odcinka "Lipsk" z lat 1940 - 1941, Białystok 1980.
 7. Kozdrój Ł., Kozdrój M., Tomaszek P., Punkt oporu "Krasiczyn", Forteca, nr 3-4(6-7), 1998.
 8. Kozdrój Ł., Kozdrój M., Tomaszek P., Sowiecka fortyfikacja rozproszona na terenie dawnych umocnień poligonalnych Twierdzy Przemyskiej, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 9. Kozdrój Ł., Tomaszek P., Linia Mołotowa. Podstawowe zagadnienia, Galicja, nr 1-2, 2001.
 10. Kozdrój Ł., Tomaszek P., "Linia Mołotowa" - podstawowe zagadnienia, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1-2 (8-9), 2001.
 11. Kozdrój Ł, Tomaszek P., Linia Mołotowa - Uzbrojenie - Aneks, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (10), 2001.
 12. Kozdrój Ł., Tomaszek P., "Linia Mołotowa" - podstawowe zagadnienia, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (10), 2001.
 13. Małysz A., Schrony betonowe pasa przesłaniania Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego na linii Nowe Sioło - Oleszyce, Rocznik Lubaczowski, t.VIII, 1998.
 14. Małysz A., Ideowe założenia fortyfikacji i realizacja w terenie Linii Mołotowa w latach 1939 - 1941, [w:] Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń, t.II, Białystok 1999.
 15. Małysz A., Fortyfikacje graniczne na terenie Zachodniego Specjalnego Okręgu Wojskowego - aktualny stan badań, [w:] Radziecka agresja 17 września 1939 r. i jej skutki dla ziem północno - wschodnich II Rzeczypospolitej, [red.] Gnatowski M., Białystok 2000.
 16. Małysz A., Fortyfikacje ZSRR batalionowego węzła obrony "Brusno". Punkt oporu wzgórze 330 "Hrebcianka", Rocznik Lubaczowski, t.IX-X, 2000.
 17. Małysz A., Punkt oporu "Załuż" w systemie obrony linii Sanu z lat 1940 - 1941, Dzieje Podkarpacia, t.IV, Krosno 2000.
 18. Rogalski M., Zaborowski M., Betonowe schrony bojowe w rejonie Lipska nad Biebrzą, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 19. Rogalski M., Zabortowski M., Radziecki punkt oporu Skłody w województwi mazowieckim, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (2), 2003.
 20. Różański J., "Fall Barbarossa" nad Sanem, Rzeszów 1975; 1982
 21. Różański J., Przemyski Rejon Umocniony z lat 1940 - 1941, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 22. Różański J., Przemyski Rejon Umocniony z lat 1940 - 1941, Galicja, nr 1-2, 2001.
 23. Sadowski J., Linia Mołotowa na Roztoczu (kierunek Tomaszów Lubelski - Rawa Ruska), Infort, nr 3(4), 1992.
 24. Sadowski J., Przyczynek do badań nad Linią Mołotowa, Infort, nr 2 (7), 1994.
 25. Sadowski J., T-18 i fortyfikacje Linii Mołotowa, czyli dziwne losy pewnego czołgu, Militaria, nr 1, 1997.
 26. Sadowski J., T-18 wykopany z ziemi, Żołnierz Polski, nr 2, 1997.
 27. Sadowski J., Forteczny czołg, Spotkania z Zabytkami, nr 3, 1999.
 28. Slesina H., Żołnierze przeciw śmierci i diabłu, (przedruk fragmentu z: Soldaten gegen Tod und Teufel. Unser Kampf id der Sowjetunion. Eine soldatische Deutung, Düseldorf 1942) [opr.] Pruski Z., Forteca nr 1(8), 2002.
 29. Suworow W., Lodołamacz, Warszawa 1992.
 30. Wesołowski T., Radziecki batalionowy węzeł obrony Minczewo - Wierzchuca Nagórna z lat 1940 - 1941, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, nr 8, 1994.
 31. Wesołowski T., Rola fortyfikacji stałych na tzw. "łuku białostockim" w systemie obrony i planach operacyjnych Armii Czerwonej w latach 1939 - 1941, [w:] Radziecka agresja 17 września 1939 r. i jej skutki dla ziem północno - wschodnich II Rzeczypospolitej, [red.] Gnatowski M., Białystok 2000.
 32. Wesołowski T., "Linia Mołotowa" - próba zdefiniowania pojęcia, Infort, nr 2(19), 2001.
 33. Wesołowski T., "Linia Mołotowa". Sowieckie fortyfikacje graniczne z lat 1940 - 1941 na przykładzie 62 Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Białystok 2001.
 34. Wieliczko M., "Granica" niemiecko - radziecka pomiędzy Bugiem i Niemnem w latach 1939 - 1941, Studia Podlaskie, t.VIII, Krosno 2000.

Linia Stalina

 1. Cutter Z., "Linia Stalina" - fortyfikacje zachodniego pogranicza ZSRR w latach 1918 - 1939, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XXXVIII, 1996.
 2. Daniłow I., Radzieckie rejony umocnione, Forteca, nr 1(1), 1997.
 3. Goss A., Artyleryjskie schrony bojowe Karelskiego Rejonu Umocnionego, Forteca, nr 4(15), 2003.
 4. Hitrjak J., Wołkow I., Stanowisko ogniowe radzieckiego schronu bojowego broni maszynowej pierwszego etapu budowy (1931 - 38, Forteca, nr 2-3(17-18), 2004.
 5. Iwanow J., Kalinin W, Koroliew J., Worobiew S., Stiechow A., Przeciwdesantowe budowle obronne fortyfikacji stałej nadbrzeżnej obrony Władywostoku, Forteca, nr 2-3(17-18), 2004.,
 6. Kuziak A., Osadczyj G., Stałe obiekty Kijowskiego Rejonu Umocnionego (cz.I), Forteca, nr 1(8), 2002.
 7. Kuziak A., Osadczyj G., Stałe obiekty Kijowskiego Rejonu Umocnionego (cz.II), Forteca, nr 2(9), 2002.
 8. Kuziak A., Osadczyj G., Stałe obiekty Kijowskiego Rejonu Umocnionego (cz.III), Forteca, nr 3(10), 2002.
 9. Kuziak A., Osadczyj G., Stałe obiekty Kijowskiego Rejonu Umocnionego (cz.IV), Forteca, nr 4 (11), 2002.
 10. Nowakowski T., Skotnicki M., Kijów 1941, Warszawa 1995.
 11. Skotnicki M., Nowakowski T., Sewastopol 1941 - 1942, Warszawa 1996.
 12. Suworow W., Lodołamacz, Warszawa 1992.
 13. Wesołowski T., Linia Stalina. Mity a rzeczywistość, Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny, nr 1, 1996.

Inne XIX w.

 1. Dobroński A., Budowa fortyfikacji polowych w rejonie Białegostoku w 1915 r., [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 2. Małysz A., Walki o umocnienia rosyjskie nad Narwią w 1915 roku, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 3. Wap A., Rosyjska flaga forteczna, Osowieckim Szlakiem, nr 2, 1994.

Inne XX w.

 1. Boguszewski P., Ekspozycja plenerowa "Budowle inżynieryjno-fortyfikacyjne" na Górze Pokłonnej w Moskwie, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 2. Kalinin W., Kradin N., Dubanek M., Obronne blokhauzy na Linii Wschodniochińskiej, Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 3. Worobiew S., Iwanow J., Wieże czołgowe w fortyfikacjach dalekiego Wschodu ZSRR, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.

Ogólne

 1. Ajuszyn M.,Kalinin W., Worobiew S., Chorzępa J., Koszary fortowe w twierdzach rosyjskich na przełomie XIX - XX w. Zarys problematyki na tle epoki, Fortyfikacja, t.XI, 2000
 2. Chojecki S., Militarne znaczenie fortyfikacji linii Wisły w rosyjskich planach wojny przed I wojną światową, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 3. Chorzępa J., "Bez klucza do twierdz" - niewykorzystanie przez Rosję najcięższych haubic nadbrzeżnych przeciw twierdzom na początku I wojny światowej, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 4. Chorzępa J., Fortyfikacje. Przewodnik po Polsce, Warszawa - Gdańsk 2005 .
 5. Feduszka J., Twierdze Modlin, Serock, Zamość w planach strategicznych powstania listopadowego, Lublin 1998.
 6. Gruszecki A., Twierdze rosyjskie na ziemiach polskich, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII, 1966.
 7. Jakowlew W.W., Szmakow N.I., Fortyfikacja stała przed i w czasie I wojny światowej, Przasnysz 2004.
 8. Jastrzębski J., Rosyjska fortyfikacja stała na ziemiach polskich, Przegląd Wojskowo-Techniczny, t.XII, z.5, 1932.
 9. Mikuła W., Wpływ doświadczeń z walk na pograniczu mazowiecko - pruskim na kształtowanie się rosyjskich koncepcji ufortyfikowania linii Narwii, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 10. Perzyk B., Rosyjskie fortyfikacje polowe w kampaniach 1914 - 1915, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.