Uzbrojenie

  1. Pataj S., Artyleria lądowa 1871 - 1970, Warszawa 1975.
  2. Sadowski J., Ręczny karabin maszynowy wz. 28 w fortyfikacjach II Rzeczypospolitej, Nowa Technika Wojskowa, nr 4, 1997.
  3. Sadowski J., Karabin przeciwpancerny wz. 35 w fortyfikacjach II Rzeczypospolitej, Nowa Technika Wojskowa, nr 11, 1995.
  4. Wesołowski T., Eksperymenty modlińskie z moździerzami kalibru 220 mm z lat 1936-1937 jako przyczynek do studiów nad odpornością polskich fortyfikacji stałych okresu międzywojennego, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/

Pancerze

  1. Brzoskwinia W., Krótki zarys dziejów pancerza w fortyfikacji. Część II (po 1918 r.), Forteca, nr 2(2), 1997.
  2. Sadowski J., Polski pancerz pionowy ze strzelnicą ckm w Muzeum Górnośląskim, Forteca nr 1(8), 2002.

Wyposażenie i detale

  1. Matejuk P., Wojskowe przyrządy optyczne w II Rzeczypospolitej, Warszwa 1997.
  2. Rymsza J., Mosty forteczne według Józefa Naronowicza - Narońskiego h. Gozdawa, Fortyfikacja, t.XII, 2000.