Jasna Góra

 1. Bochenek R., Twierdza Jasna Góra, Warszawa 1997.
 2. Bochenek R., Militarne funkcjonowanie dzieł i zespołów fortyfikacyjnych w przeszłości. Kliometryczna metoda badań, Fortyfikacja, t.VII, 1999.
 3. Frąś L., Obrona Jasnej Góry w roku 1655, Częstochowa 1935.
 4. Kordecki A., Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r., Częstochowa 1991.
 5. Kwasieborski S., Częstochowa za Konfederacji Barskiej, Warszawa 1917.
 6. Nowak T., Obrona klasztoru Jasnogórskiego w roku 1655, Warszwa 1957.
 7. Szymański S., Fortalitium Jasnogórskie w Częstochowie, Warszwa 1983.

Czemierniki

 1. Maj E., Ufortyfikowana siedziba biskupa Henryka Firleja w Czemiernikach - wybitne dzieło epoki renesansu lubelskiego, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 2. Sławecki T., Czemierniki - problemy zagospodarowania i ochrony zabytkowego zespołu rezydencjonalo - obronnego w warunkach gminy wiejskiej, Fortyfikacja, t.XI, 2000.

Twierdza Elbląg

 1. Dybaś B., Podróż Tymoteusza Josta. Przyczynek do kształcenia budowniczych w wielkich miastach Prus Królewkskich na przełomie XVI i XVII w., [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.280, 1994.

Krzyżtopór

 1. Gruszecki A., Niektóre elementy zamku Krzyżtopór w Ujeździe w świetle badań 1962 i 1965 roku, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. 6, 1970.
 2. Kuczyński J., Archeologiczne przyczynki do badań nad architekturą i historią zamku Krzyżtopór w Ujeździe pow. Opatów, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. 6, 1970.
 3. Lutostańska A., Przyczynek do mecenatu artystycznego Krzysztofa Ossolińskiego na tle badań nad zamkiem w Ujeździe, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t.VIII, z.1, 1963.
 4. Lutostańska A., Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Biuletyn Historii Sztuki, t.XXV, z.1, 1963.
 5. Stankiewicz J., Głos w sprawie zwanej "Krzyżtopór", Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 6. Tomkowicz S., Krzyżtopór - twierdza magnacka XVII wieku i architekt jej Wawrzyniec Senes, Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t.VIII, Kraków 1912.

Łańcut

 1. Bogdanowski J., Fortyfikacje łańcuckie na tle małopolskiej sztuki obronnej, Łańcut 1976.
 2. Janczykowski J., Fortyfikacje Zamku w Łańcucie - najnowsze odkrycia, Forteca, nr 3(3), 1997.

Zamość

 1. Dębowski P., Profil wałów ziemnych kurtyny IV - V w świetle badań archeologicznych, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.1, Warszawa - Zamość 1987.
 2. Dębowski P., Zamość. Fortyfikacj, Informator Arvheologiczny. Badania 1981, Warszawa 1982.
 3. Feduszka J., Twierdze Modlin, Serock, Zamość w planach strategicznych powstania listopadowego, Lublin 1998.
 4. Herbst S., Zachwatowicz J., Twierdza Zamość, Warszawa 1936.
 5. Horodyski B., Najstarsza lustracja Zamościa, Teka Zamojska, nr 4, 1938.
 6. Kadłuczka A., Arsenał Zamojski w XVI i XVII w., Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XXV, z.2, 1980.
 7. Kąsinowski A., Fortyfikacje zamojskie XIX wieku w świetle badań, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.1, Warszawa - Zamość 1987.
 8. Klimek A., Nieznany widok Zamościa (około 1660 r.), Ochrona Zabytków, nr 1, 1957.
 9. Kowalczyk J., Dole i niedole inżyniera Andrea dell'Aqua w służbie Tomasza Zamoyskiego, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.1, Warszawa - Zamość 1987.
 10. Miłobędzki, Ze studiów nad urbanistyką Zamościa, Biuletyn Historii Sztuki, r.XV, nr 3/4, 1953.
 11. Nawrolski T., Badania archeologiczne Bramy Lubelskiej Starej w Zamościu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t.XXV, z.2, 1980.
 12. Nawrolski T., Z badań Bramy Lubelskiej Starej w Zamościu, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.1, Warszawa - Zamość 1987.
 13. Nawrolski T., Próba oceny metody badań bastionu VII w Zamościu, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.1, Warszawa - Zamość 1987.
 14. Niessner W., Rewaloryzacja fortyfikacji w Zamościu (1977 - 1982), Konserwatorska Teka Zamojska, cz.1, Warszawa - Zamość 1987.
 15. Niessner W., Zamiast wstępu - uwagi o fortyfikacjach Zamościa w procesie kompleksowej rewaloryzacji miasta, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.1, Warszawa - Zamość 1983.
 16. Sarnik M., Stara Brama Lubelska w Zamościu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XXV, z.2, 1980.
 17. Sochaniewicz K., Miscellanea archiwalne do dziejów Zamościa, Teka Zamojska, nr 5, 1919.
 18. Sroczyńska B., Rozplanowanie i zabudowa Zamościa w okresie Królestwa Kongresowego, Zamość - miasto idealne, Lublin 1980.
 19. Sroczyńska B., Zamojska twierdza w pierwszym dziesięcioleciu Królestwa Polskiego 1815 - 1825, Konserwatorska Teka Zamojska, Warszawa - Zamość 1986.
 20. Sroczyńska B., Zamojskie skwery, ogrody i parki w XIX i XX wieku, Konserwatorska Teka Zamojska, Warszawa - Zamość 1986.
 21. Sroczyńska B., Rozwój przestrzenny przedmieść Zamościa w latach 1580 - 1939, Konserwatorska Teka Zamojska, Warszawa - Zamość 1986.
 22. Wójcik T., Zamość - bastion VII, Informator Archeologiczny. Badania 1976, Warszawa 1977.
 23. Zachwatowicz J., Twierdza Zamość. Ewolucja fortyfikacji, Warszawa 1936.
 24. Zarębska T., Prestiżowe znaczenie fortyfikacji miejskich w czasach budowy Zamościa, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.1, Warszawa - Zamość 1987.
 25. Zarębska T, Zamość - miasto idealne, Zamość - miasto idealne, Lublin 1980.

Wawel

 1. Niewalda W., Rojkowska H., Badania architektoniczne fortyfikacji kleszczowych Wawelu, ich konserwacja i uczytelnienie, Forteca, nr 1(4),1998.
 2. Niewalda W., Rojkowska H., Wawel, fortyfikacje kleszczowe, badania architektoniczne elewacji zewnętrznych, Studia Waweliana, t. V, 1996.
 3. Pianowski Z., Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w IX - XIX w., Kraków 1991.

Wilno

 1. Kucharski Sz., Fortyfikacje Wilna, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 2. Mtuszak Z., Wileńszczyzna w planach wojennych II rzeczypospolitej, [w:] Nad Wilią i Niemnem, Piotrków Trybunalski 2004.
 3. Miniewicz J., Polskie fortyfikacje wschodnie okresu międzywojennego w świetle dokumentów, Fortyfikacja, t.I, 1995.

Baranowicze

 1. Kot M., Wschodnie umocnienia Rzeczypospolitej. cz.1 Odcinek Baranowicze, Archeologia Wosjowa, nr 4, 1994
 2. Kucharski Sz.Fortyfikacje Nowogródczyzny, Spotkania z Zabytkami, nr 2, 2000.
 3. Miniewicz J., Polskie fortyfikacje wschodnie okresu międzywojennego w świetle dokumentów, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 4. Nesterczuk L., Ufortyfikowana linia obronna "Baranowicze - Pińsk" z lat 1916 - 1939 na terenie ziemi brzeskiej, Fortyfikacja, t.XI, 2000
 5. Sadowski J., Baranowicka "Twierdza". Perły fortyfikacji II R.P., Infort, nr 2(19), 2001.

Polesie

 1. Jaremczak S., Polska "Linia Maginota", fortyfikacje Polesia [w walkach obronnych z wojskami radzieckimi], Spocznij! Polska Zbrojna. Magazyn, nr 40, 1995
 2. Miniewicz J., Polskie fortyfikacje wschodnie okresu międzywojennego w świetle dokumentów, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 3. Pruski Z., Komunikacje podziemne w fortyfikacjach polesia, Forteca, nr 1(1), 1997.
 4. Pruswki Z., Fortyfikacje odcinka umocnionego "Sarny" w kampanii wrześniowej 1939 roku, MARS, nr 9/2000.
 5. Pruski Z., Bastion Polesie. Polskie fortyfikacje na Polesiu w latach 1920 - 1939, Przasnysz 2000.
 6. Sadowski J., Perły fortyfikacji II Rzeczypospolitej - Mokwin, Infort, nr 2(9), 1995."
 7. Sadowski J., Perły fortyfikacji II Rzeczypospolitej - Lubasza, Infort, nr 3(10), 1995.

Wołyń

 1. Aksamitowski A., System fortyfikacyjny na obszarze południowo - wschodniej polski w latach 1918 - 1939, [w:] Działania militarne w polsce południowo - wschodniej, [red.] Wiesław Wróblewski, Warszawa 2000.
 2. Miniewicz J., Polskie fortyfikacje wschodnie okresu międzywojennego w świetle dokumentów, Fortyfikacja, t.I, 1995.

Podole

 1. Aksamitowski A., System fortyfikacyjny na obszarze południowo - wschodniej polski w latach 1918 - 1939, [w:] Działania militarne w polsce południowo - wschodniej, [red.] Wiesław Wróblewski, Warszawa 2000.
 2. Aksamitowski A., Charakterystyka systemu umocnień stałych wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XXXVII, 1995.
 3. Miniewicz J., Polskie fortyfikacje wschodnie okresu międzywojennego w świetle dokumentów, Fortyfikacja, t.I, 1995.

Hel

 1. Biczak R., Bunkry na piasku czyli Hel jakiego nie znacie, Odkrywca, nr 8(32), 2001.
 2. Bąkowski R., Nadolny W., Baterie artylerii przeciwlotniczej, Zeszyt Helski nr 4.
 3. Bąkowski R., Nadolny W., Baterie Grecka i Duńska, Zeszyt Helski nr 5.
 4. Bąkowski R., Nadolny W., Helskie stanowiska baterii przeciwlotniczych - 1939, Forteca, nr 2(2), 1997.
 5. Bąkowski R., Nadolny W., Obrona przeciwlotnicza Helu w latach 1918 - 1939, Barbakan, nr 1(3), 1998.
 6. Bąkowski R., Nadolny W., Baterie "Grecka" i "Duńska" na półwyspie helskim, [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, Gdynia-Hel 1998.
 7. Bąkowski R., Nadolny W., Baterie "Grecka" i "Duńska" na półwyspie helskim, Forteca, nr 2(13), 2003.
 8. Bąkowski R., Kurzawa P., Nadolny W., Lekkie schrony bojowe w pasie działania Armii Pomorze i na terenie Rejonu Umocnionego Hel w 1939 roku - wyniki badań terenowych, Forteca, nr 2(9), 2002.
 9. Borysiewicz T., Budowa baterii im. Laskowskiego, Przegląd Morski, 1962, nr 5.
 10. Butrymowicz N., Rekuć Z., Fortyfikacja polska z 1939 r. "Ośrodek oporu Jastarnia", Odkrywca, nr 2, 2004.
 11. Ditrich A., Bateria im. Heliodora Laskowskiego - postscriptum, Odkrywca, nr 10 (117), 2008.
 12. Dudek M., Nadolny W., 27 Bateria Artylerii Stałej, Forteca, nr 4 (11), 2002.
 13. Dudek M., Sadowski J., Bateria Redłowska, Okręty Wojenne, nr 2, 1993.
 14. Dudek M., Perzyk B., Sadowski J., Ośrodek oporu Jastarnia. Zeszyt Helski nr 2.
 15. Godlewski J., Odyniec W., Pomorze gdańskie. Koncepcje obron i militarnego wykorzystania od wieku XVIII do roku 1939, Warszawa 1982.
 16. Kucharski Sz., Jastarnia, polskie fortyfikacje na Półwyspie Helskim, Dragon Hobby, nr 2, 1999.
 17. Kupidura P., Zahor M., Ośrodek Oporu Jastarnia, Wojhskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny, nr 2(310), 1999.
 18. Miniewicz J., Konstrukcja unikalnych polskich schronów bojowych zbudowanych w 1939 r. w Jastarni na Półwyspie Helski, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 1, 1983.
 19. Nadolny W., Bateria im. Heliodora Laskowskiego, Zeszyt Helski nr 5.
 20. Nadolny W., Helskie stanowiska baterii przeciwlotniczych - 1939 (uzupełnienie), Forteca, nr 2(9), 2002.
 21. Nadolny W., Cyplowa Bateria im. H. Laskowskiego oraz 13 Bateria Artylerii Stałej na Helu, Forteca, nr 4 (19), 2004.
 22. Polskie umocnienia na Helu, Bandera, nr 5, 1998.
 23. Potyrała J., Pardela Ł., Koncepcja wyeksponowania ciężkiego schronu bojowego "Sabała" (Ośrodek Oporu Jastarnia) w krajobrazie półwyspu helskiego, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 24. Rzepniewski A., Obrona wybrzeża w 1939 r. Przygotowania i przebieg działań, Warszawa 1964.
 25. Sadowski J., Bateria cyplowa cz.1, Okręty Wojenne, nr 2, 1992.
 26. Sadowski J., Bateria cyplowa cz.2, Okręty wojenne, nr 3, 1992.
 27. Witkowski R., Hel na straży wybrzeża 1920 - 1939, Warszawa 1974.
 28. Wrzosek P., Rejon umocniony Hel, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 2 (6), 2000.
 29. Wrzosek P., Spacer po wydmach i historii czyli Hel dla niezaawansowanych, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (7), 2000.

Narew - Biebrza

 1. Dorochowicz L., Rola Narwi i Biebrzy w działaniach i planach wojennych XIX i XX wieku, Suwałki 1994.
 2. Kozłowski W., Obrona środkowej Narwi i Biebrzy w 1939 r., Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica, t.5, 1981.
 3. Kosztyła Z., Obrona odcinka "Wizna" 1939, Warszwa 1976.
 4. Kucharski Sz., Kurzawa P., Nadolny W., Lekkie schrony bojowe w pasie działania Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew" w 1939r. - wyniki badań terenowych, Forteca, nr 2-3 (17-18), 2004.
 5. Kucharski Sz., Lekkie schrony bojowe w pasie działania SGO "Narew" w 1939r. - uzupełnienie, Forteca, nr 4 (19), 2004.
 6. Kupidura P., Zahor M., Odcinek ufortyfikowany Nowogród, Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny, nr 5, 1997.
 7. Kupidura P., Zahor M., Wizna, Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny, nr 3, 1999
 8. Łaskarzewski W., Przeszkody drutowe stałe pozycji obronnej "Wizna" w 1939 roku, Osowieckim Szlakiem, nr 10 (55), 1998
 9. Miniewicz J., Technika konstrukcji polskich fortyfikacji z 1939 r. Metoda i wyniki badań terenowych odcinka Nowogród nad Narwią - Szablak,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 3, 1977.
 10. Młot-Fijałkowski Czesław, Relacja dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew" o przygotowaniach terenu i działaniach grupy, [w:] Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, [opr.] M. Cieplewicz, E. Kozłowski], Warszawa 1989.
 11. Sadowski J., Wesołowski T., Twierdza Osowiec - blokhauz nr 1024, Infort, nr 3 (10), 1995.,
 12. Sadowski J., Wesołowski T., Adaptacja rosyjskich dzieł fortecznych twierdzy Osowiec na polskie schrony bojowe w okresie międzywojennym, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, nr 10, 1996.
 13. Sadowski J., Wesołowski T., Fortyfikacje stałe odcinka "Augustów" z 1939r., Infort, nr 1(21), 2004.
 14. Wap A., Twierdza Osowiec, Białystok 1994.
 15. Wap A., Program ochrony i zagospodarowania fortyfikacji w dolinie Biebrzy, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 16. Wap A., Fortyfikacje XIX i XX-wieczne na terenie gminy Goniądz, Fortyfikacja, t. VI, 1999.
 17. Wesołowski T., Milczący świadek historii (Wizna), Osowieckim Szlakiem, nr 8 (17), 1995.
 18. Wesołowski T., Pozycja główna sektora "Goniądz" z 1939 roku, Osowieckim Szlakiem, nr 1, 1994.
 19. Wesołowski T., Zachodni tradytor artyleryjski sektora "Osowiec" z 1939 r., Osowieckim Szlakiem, nr 3, 1994.
 20. Wesołowski T., Tradytor wschodni, Osowieckim Szlakiem, nr 1, 1995.
 21. Wiktorzak A., Walki SGO "Narew" w obronie Wizny cz.2, Osowieckim Szlakiem, nr 1 (22), 1996.
 22. Wiktorzak A., Walki SGO "Narew" w obronie Wizny cz.4, Osowieckim Szlakiem, nr 2 (23), 1996.
 23. Wiktorzak A., Walki SGO "Narew" w obronie Wizny cz.5, Osowieckim Szlakiem, nr 3 (24), 1996.
 24. Wiktorzak A., Wizna - Polskie Termopile, Głos Weterana, nr 9, 1997
 25. Sadowski J., Wizna, Infort, nr 1(8), 1995.

Śląsk

 1. Adamczyk P., Schron bojowy broni maszynowej "Sowiniec" Gmina Wyry, Gostyń ul. Tęczowa, Śląski Rocznik Forteczny, t. I, Piekary Śląskie 2008.
 2. Adamczyk P., Schrony Odcinka Mikołów, Pododcinek Śmiłowice, Sektor Śmiłowice, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 3. Bębnik G., Walki o Katowice we wrześniu 1939 roku - sprzczności i kontrowersje, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 4. Biskup T., Droń M., Śmiałek T., Obszar Warowny "Śląsk". Punkty oporu "Łagiewniki" i "Godula" - ścieżka dydaktyczna, Bytom 2002.
 5. Borkiewicz A., Wieczorek E., Milczące forty, Tak i Nie Śląsk, nr 7, 1987.
 6. Brzoskwinia W., Krupa L., Tradytory artyleryjskie punktu oporu "Bobrowniki" Obszaru Warownego Śląsk, Forteca, nr 1 (1), 1997.
 7. Klose J., Klose T., Biskup T., Śmiałek T., Ciężki schron bojowy w Chorzowie przy ul. Katowickiej, Śląski Rocznik Forteczny, t. I, Piekary Śląskie 2008.
 8. Klose T., Schron bojowy w Chorzowie jako izba muzealna, Forteca, nr 4 (19), 2004.
 9. Kucharski Sz., Wokół wieży ciśnień. Grupa warowna "Dąbrówka Wielka", Taktyka i strategia, nr 1, 2001.
 10. Krwawicz M., Śląska reduta, Warszawa 1979.
 11. Lewandowski J., Bunkry wśród kominów, Katolik, nr 35, 1986.
 12. Machoń W., Schron bojowy broni maszynowej w domu "Strzelca" Piekary Śląskie, Kamień, Śląski Rocznik Forteczny, t. I, Piekary Śląskie 2008.
 13. Machoń W., Sindera M., Pietrucha D., Skupień P., Hrebenda Sz., Adamczyk P., Biskup T., Śmiałek T., Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląsk". Historia, przewodnik, Piekary Śląskie 2006.
 14. Machoń W., Renowacja budowli obronnych na przykładzie schronu bojowego nr 52 w Dobieszowicach-Wesołej, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 15. Machoń W, Skupień P., Walczak D., Punkt oporu "Wesoła" w Dobieszowicach, Forteca, nr 2(13), 2003.
 16. Miniewicz J., Obszar Warowny Śląsk, Aura, nr 9, 1982.
 17. Miniewicz J., Polskie fortyfikacje na granicy Śląska w latach 1933 - 1939, mpis. ,1980.
 18. Miniewicz J., Punkt oporu "Godula" z Obszaru Warownego Śląsk w latach 1937-1939, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. XXXVIII, 1996.
 19. Pietrucha D., Schron dowodzenia Grupy Fortecznej Obszaru Warownego "Śląsk" w Chorzowie, Śląski Rocznik Forteczny, t. I, Piekary Śląskie 2008.
 20. Pruski Z., Śląskie fortyfikacje, Spotkania z zabytkami, nr 2, 1996.
 21. Ptaszowski J., Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 22. Rybak J., Śląska Linia Maginota, w centrum Górnego Śląska stoją bunkry, które przed II wojną światową tworzyły Obszar Warowny Śląsk, Żołnierz Polski, nr 1, 2002.
 23. Sadowski J., Ufortyfikowane koszary O. War. "Śląsk" - zasób i stan zabytku, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 24. Sadowski J., Schron bojowy nr 52 Obszaru Warownego "Śląsk". Schron - muzeum w Dobieszowicach-Wesołej, Tarnowskie Góry 2005.
 25. Sadowski J., Schron bojowy "Sowiniec" Obszaru Warownego "Śląsk". Schron - muzeum bitwy wyrskiej, Gliwice 2005.
 26. Sadowski J., Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląsk" w Chorzowie, Seria Spojrzenie z.3, Gliwice-Tarnowskie Góry 2004.
 27. Sadowski J., Przygotowanie Centralnego Rejonu Przemysłowego Śląska do obrony w okresie międzywojennym, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1959.
 28. Sadowski J., Fortyfikacje Obszaru Warownego Śląsk w dniu 1 IX 1939 r. Schrony bojowe Odcinka "Mikołów", Krajoznawca Górnośląski, nr 8, 1992.
 29. Sadowski J., Fortyfikacje Górnego Śląska w przededniu II wojny światowej, Zeszyty Tarnogórskie, nr 16, 1993.
 30. Sadowski J., Tradytor Godula, Barbakan, nr 1, 1995.
 31. Sadowski J., Fortyfikacje polskie na przedpolu Chorzowa, Zeszyty Chorzowskie, t.III, 1998.
 32. Sadowski J., Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląsk" w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Forteca, nr 2(5), 1998.
 33. Sadowski J., Najstarsze polskie tradytory, infort, nr 1(2), 1992.
 34. Sadowski J., Schron dowodzenia Obszaru Warownego Śląsk, Infort, nr 1(1), 1991.
 35. Sadowski J., Bryś A., Obiekty pozorne i pozorno - bojowe Obszaru Warownego "Śląsk", Forteca, nr 3(3), 1997.
 36. Sadowski J., Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląsk" w krajobrazie Rudy Śląskiej, Rudzki Rocznik Muzealny, nr ?, 2000.
 37. Sadowski J., Śląskie fortyfikacje, Śląsk, nr 11, 2001.
 38. Sadowski J., Skupień P., Pozycja "Tarnowskie Góry" (fortyfikacje na terenie powiatu tarnogórskiego), cz.I, Forteca, nr 2(9), 2002.
 39. Sadowski J., Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląsk" w Chorzowie. Schron-izba muzealna przy ul. Katowickiej, Gliwice-Tarnowskie Góry 2004.
 40. Sadowski J., Muzeum fortyfikacji Obszaru Warownego "Śląsk". Schron bojowy nr 52 "Wesoła", Gliwice 2004.
 41. Sadowski J., Sykosz W., Fortyfikacje punktu oporu Zbrosławice 1939-1945, Zabrze 2004.
 42. Sadowski J., Park kulturowy fortyfikacji Obszaru Warownego "Śląsk"?, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 43. Sindera M, Schron bojowy nr 52 Dobieszowice (koło Piekar Śląskich), Śląski Rocznik Forteczny, t. I, Piekary Śląskie 2008.
 44. Skupień P., Odcinek "Mikołów". Historia budowy i walk, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 45. Skupień P., Pozycja b-2 wokół Tarnowskich Gór (fortyfikacje na terenie powiatu tarnogórskiego), cz.III, Forteca, nr 4(11), 2002.
 46. Suszka B., Punkt oporu "Łagiewniki" Obszaru Warownego Śląsk. Wspomnienia, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 47. Szostek L., Obszar Warowny "Śląsk", Przegląd Wojsk Lądowych, nr 5, 1998.
 48. Wojtyczka A., Kulik A., Schron bojowy w Rybniku. Historia walk o miasto w 1939 roku i remont schronu, Śląski Rocznik Forteczny, t. I, Piekary Śląskie 2008.

Górskie

 1. Brzoskwinia W., Sadowski J., Wielgus K., Wielgus J., Ślady Polskich Punktów Oporu Jordanów, Bystra, Naprawa, Skomielna z 1939 roku, [w:] Kampania wrześniowa 1939 r. na ziemi jordanowskiej, Tom II Prac Komisji Historii Wojskowości.
 2. Jakóbczak H., Węgierska Górka, Spotkania z Zabytkami, nr 4, 2001.
 3. Holewiński M., Rygle obronne w Krzyżowej i Przyborowie jako przykład stałej fortyfikacji polskiej szkoły fortyfikacyjnej w przededniu wybuchu II wojny światowej, cz.I; cz.II, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t.XXII; t.XXIII, 1988; 1989-90.
 4. Kozik K., Węgierska Górka. Westerplatte Południa, Bielsko-Biała 1984.
 5. Miniewicz J., Polonische Befestigungen, 1939. Die Widerstandsgruppe Krzyżowa, Schriftenreihe Festungsforschung, Bd. 5, Wesel 1986.
 6. Miniewicz J., Ośrodek Oporu Węgierska Górka 1939, Poznań 2000.
 7. Sadowski J., Suchanek P., Fortyfikacje Węgierskiej Górki, Węgierska Górka 2002.
 8. Sadowski J., Schron bojowy "Wąwóz", Infort, nr 1(20), 2002.
 9. Suchanek S., Węgierska Górka - "Westerplatte Południa", Węgierska Górka 2003.
 10. Suchanek S., Forty Węgierskiej Górki, Węgierska Górka 2003.
 11. Suchanek P., Fortyfikacje Jeleśni, Przyborów-Krzyżowa, Żywiec 2004.
 12. Zarwański M., Suchanek S. Suchanek P., Obrońcy Węgierskiej Górki, Węgierska Górka 2003.

Fortyfikacje polowe 1939

 1. Aksamitowski A., Zalewski W., Mława 1939, Warszawa 1996.
 2. Bochenek R., Zarys historii Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.XIII, 2001.
 3. Bochenek R., Militarne funkcjonowanie dzieł i zespołów fotyfikacyjnych w przeszłości. Kliometryczna metoda badań, Fortyfikacja, t.VII, 1999.
 4. Bąkowski R., Główna pozycja obrony Armii "Poznań" - odcinek "Żnin", Fortyfikacja, t.III, 1995.
 5. Bąkowski R., Kurzawa P., Nadolny W., Schrony bojowe w pasie działania Armii "Łódź" w 1939 r. - wyniki badań terenowych, Forteca, nr 3(3), 1997.
 6. Bąkowski R., Kurzawa P., Nadolny W., Schrony bojowe w pasie działania Armii "Poznań" w 1939 r. - wyniki badań terenowych, Forteca, nr 3-4(6-7), 1998.
 7. Bąkowski R., Kurzawa P., Nadolny W., Lekkie schrony bojowe w pasie działania Armii Pomorze i na terenie Rejonu Umocnionego Hel w 1939 roku - wyniki badań terenowych, Forteca, nr 2(9), 2002.
 8. Bąkowski R., Kurzawa P., Nadolny W., Lekkie schrony bojowe w pasach działania Armii: "Poznań", "Pomorze" i "Łódź" - uzupełnienie, Forteca, nr 4(11), 2002.
 9. Białas A., Sieradzkie ślady września 1939, Odkrywca, nr 9 (104), 2007.
 10. Bilski J., Pozycja przesłaniania "Rytel", Infort, nr 1(20), 2002.
 11. Brzoskwinia W., Pozycja Armii "Modlin" pod Mławą, Poznaj Swój Kraj, nr 9, 1990.
 12. Brzeziński W., Umocnienia jezior w rejonie koronowa w 1939r., Bellona (Londyn), nr 11-12, 1946
 13. Chorzępa J., Pozycja Mławska, cz.1; cz.2, Odkrywca, nr 5(29); nr 6(30), 2001.
 14. Chorzępa J., Opevnena pozice Mlawa, Novodobě Fortifikace, nr 3, 2000.
 15. Chorzępa J., Polski schron bojowy wz. 39. Geneza rozwoju i zastosowanie na przykładzie pozycji "Mława" i "Rzęgnowo", Tradycje niepodległościowe na północnym mazowszu w XIX i XX wieku, Przasnysz 2003.
 16. Chwaliszewski R., Kicman W., Polskie umocnienia obronne w rejonie Wągrowiec - Gołańcz, Piła 1989.
 17. Fontner W., Fortyfikacje nad Wartą, Spotkania z Zabytkami, nr 9, 1996.
 18. Kasprzak D., Kasprzak M., Fortyfikacje z 1939 roku w Bielsku-Białej, Gliwice-Tarnowskie Góry 2009.
 19. Kasprzak D., Kasprzak M., Przybyło J., Szczygieł T., Pozycja "Zarzecze", Infort, nr 1(20), 2002.
 20. Kasprzak D., Kasprzak M., Przybyło J., Szczygieł T., Polskie żelbetowe schrony polowe - Armia "Kraków" - Grupa Operacyjna "Bielsko". cz. 1. Pozycja "Bielsko", Forteca, nr 3 (14), 2003.
 21. Kasprzak D., Kasprzak M., Przybyło J., Szczygieł T., Polskie żelbetowe schrony polowe - Armia "Kraków" - Grupa Operacyjna "Bielsko" - pozycja "Bielsko" - uzupełnienie, Forteca, nr 2-3 (17-18), 2004.
 22. Kasprzak D., Kasprzak M., Przybyło J., Szczygieł T. - Polskie fortyfikacje w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005
 23. Kasprzak D., Kasprzak M., Przybyło J., Szczygieł T., Polskie żelbetowe schrony polowe - Armia "Kraków" - Grupa Operacyjna "Bielsko". cz. 2. Pozycje "Dziedzice, "Cieszyn", "Skoczów", "Zarzecze", "Pszczyna", Forteca, nr 4(15), 2003.
 24. Kucharski Sz., Polskie fortyfikacje lekkie w pasie działania 7. Dywizji Piechoty w 1939 roku, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 25. Kucharski Sz., Szlakiem fortyfikacji Mławskich - reportaż, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (7), 2000.
 26. Kucharski Sz., Fortyfikacje Polskie w pasie działania 20. Dywizji Piechoty (1939) Mława, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1-2 (8-9), 2001.
 27. Kucharski Sz., Skoczowskie fortyfikacje, Spotkania z Zabytkami, nr 10, 2002.
 28. Kucharski Sz., Fortyfikacje Polskie w pasie działania 20 Dywizji Piechoty w 1939 roku, Taktyka i Strategia, nr 1, 2000.
 29. Kucharski Sz., Umocnienia pod Ślesinem, czyli o tym, jak przyjaźń polsko-radziecka przecięła linię sanacyjnych fortyfikacji, Taktyka i Strategia, nr 2, 2002.
 30. Kucharski Sz., Punkt Oporu Rytro, Spotkania z Zabytkami, nr 4, 2002.
 31. Kucharski Sz., Kurzawa P., Nadolny W., Lekkie schrony bojowe w pasie działania Armii Modlin w 1939 r. - wyniki badań terenowych, Forteca, nr 1 (12), 2003.
 32. Kucharski Sz., Kurzawa P., Nadolny W., Lekkie schrony bojowe w pasie działania Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew" w 1939r. - wyniki badań terenowych, Forteca, nr 2-3 (17-18), 2004.
 33. Kucharski Sz., Kurzawa P., Nadolny W., Lekkie schrony bojowe w pasie działania Armii "Kraków" i "Karpaty" w 1939r., Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 34. Maćkowiak P., System polskich umocnień z 1939 r. w rejonie Kalisza, Rocznik Kaliski, t. XXX, Kalisz 2004/2005.
 35. Maćkowiak P., Polskie schrony żelbetowe Przedmościa Kalisz z 1939 roku, Kronika Wielkopolski, nr 3, 2005.
 36. Maliszewski G., Polowa pozycja umocniona na odcinku koronowskim jako przykład polskiej myśli fortyfikacyjnej II RP. Źródła. Stan badań. Postulaty badawcze, Polska myśl techniczno-wojskowa 1918-1945 : III ogólnopolska konferencja naukowa, Koszalin, 23 lutego 1995 r., [red.:] Polak B., Katafiasz T., Koszalin 1997.
 37. Marek J., Pierwsza linia obrony, Kalendarz Skoczowski, 1999.
 38. Markiel C., Skansen umocnień Armii "Pomorze", [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 39. Miniewicz J., Technologia budowy polskich żelbetowych umocnień polowych na przykładzie pozycji mławskiej, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 2, 1980.
 40. Miniewicz J., Zalewski W., Fortyfikacje Mławskie. Dzieje budowy i stan zachowania. Propozycja przystosowania zespołu do funkcji turystycznych, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 41. Miniewicz J., Lekkie schrony bojowe umocnień polowych w pasie obrony Armii "Kraków", Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t.XIII, 1979.
 42. Miniewicz J., Luka pszczyńska, Drogowskazy, nr 9-10, 1988.
 43. Moś W.B., Polskie i czeskie fortyfikacje na Śląsku Cieszyńskim w świetle relacji oficerów 21 Dywizji Piechoty Górskiej, Zeszyty Tarnogórskie, nr 16. Tarnogórskie Sesje Naukowe t.5. Fortyfikacje Śląska i pogranicza cz. 2.
 44. Nadolny W., Fortyfikacje przedmościa "Koło" z 1939 r., Kronika Wielkopolski, nr 3(78), 1996.
 45. Nadolny W., Ufortyfikowany odcinek przedmoście "Koło" w 1939 r., Fortyfiakcja, t.III, 1995.
 46. Poznańskie fortyfikacje, [red.] Polak B., Poznań 1988.
 47. Polak B., Wojskowe przygotowania obronne na terenie Kaliskiego, [w:] Udział społeczeństwa ziemi kalskiej w wojnie obronnej 1939 r., Kalisz 1979.
 48. Polak J., Bielska linia Maginota, Gazeta Prowincjonalna ,nr 33 z 26.IX.1990.
 49. Pruski Z., Przedmoście Koło, Infort, nr 2, 1992.
 50. Ptaszkowski J., Pozycja polowa "Kobiór" z 1939 r., Infort, nr 1(21), 2004.
 51. Rochniński M., Fortyfikacje Przedmościa Bydgoszcz, Pomorze i Kujawy, nr 5, 1999
 52. Ryt J., Tajność polskich przygotowań w 1939 r. na przykłdzie Grupy Operacyjnej "Bielsko", Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 53. Sadowski J., Skupień P., Pozycja "Tarnowskie Góry" (fortyfikacje na terenie powiatu tarnogórskiego), cz.I, Forteca, nr 2(9), 2002.
 54. Sadowski J., Wesołowski T., Fortyfikacje stałe odcinka "Augustów" z 1939r., Infort, nr 1(21), 2004.
 55. Sadowski J., Rekonstrukcja schronu drewniano-ziemnego w Pszczynie, Odkrywca, nr 2 (109), 2008.
 56. Walka o umocnienia w czasie wojny polsko - niemieckiej, (przedruk artykułu z Informacjonnyj Sbornik z 1941r., [opr.] J. Chorzępa, S. Kucharski), Forteca, nr 1 (16), 2004.
 57. Wesołowski T., Pozycja wysunięta "Wólka Piaseczna", Osowieckim Szlakiem, nr 8, 1994.

Westerplatte

 1. Biskup K., Znaczenie obrony Westerplatte 1 - 7. IX. 1939, Infort, nr 1(15), 1999.
 2. Mamuszka F., Budowle obronne Ziemi Gdańskiej, Gdańsk 1966.

BAS

 1. Dudek M., Nadolny W., 27 Bateria Artylerii Stałej, Forteca, nr 4 (11), 2002.
 2. Dudek M., Nadolny W., 27 Bateria Artylerii Stałej (cz. II). Zaplecze 27 Baterii Artylerii Stałej, Forteca, nr 3 (14), 2003.
 3. Nadolny W., Cyplowa Bateria im. H. Laskowskiego oraz 13 Bateria Artylerii Stałej na Helu, Forteca, nr 4 (19), 2004.
 4. Nadolny W., 13 BAS na Helu - uzupełnienie, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 5. Dudek M., Nadolny W., 27 Bateria Artylerii Stałej. Zeszyt Helski nr 3.
 6. Pater W., Baterie artylerii stałej Marynarki Wojennej w latach 1945 - 1977, Przegląd Morski, nr 4, 1995; nr 5, 1995.

Inne

 1. Aksamitowski A., Sprawozdanie z doświadczeń nad schronami bojowymi, przeprowadzonych w wojsku polskim w 1934 r., Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XXXIV, 1991.
 2. Maćkowiak P., Projekt schronu przeciwlotniczego dla ludności cywilnej zamieszczony w "Echu Kaliskim" w lipcu 1939 roku, Rocznik Kaliski, t. XXX, Kalisz 2004/2005.
 3. Poklewski T., Śląskie przykłady wiejskich fortyfikacji bastejowych z 2. połowy XVI i 1. połowy XVII w., Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 4. Rozpędowski J., Bastejowe fortyfikacje na Śląsku, Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, nr 9, seria: Studia i Materiały nr 3, 1975.
 5. Wesołowski T., Eksperymenty modlińskie z moździerzami kalibru 220 mm z lat 1936-1937 jako przyczynek do studiów nad odpornością polskich fortyfikacji stałych okresu międzywojennego, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/

Ogólne

 1. Aksamitowski A., System fortyfikacyjny na obszarze południowo-wschodniej Polski w latach 1918-1939, [w:] Działania militarne w Polsce południowo-wschodniej, [red.] Wiesław Wróblewski, Warszawa 2000.
 2. Aksamitowski A., Fortyfikacje w systemie obronnym ziem wschodnich i północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, [w:] Działania militarne na Mazowszu i w Polsce północno-wschodniej, Warszawa 2000.
 3. Aksamitowski A., Obrona Mazowsza i obszarów północno-wschodnich Polski w 1939 roku, [w:] Działania militarne na Mazowszu i w Polsce północno-wschodniej, Warszawa 2000.
 4. Chorzępa J., Fortyfikacje. Przewodnik po Polsce, Warszawa - Gdańsk 2005.
 5. Cutter Z., Saperzy polscy 1918 - 1939. Organizacja, szkolenie i wyposażenie materiałowo - techniczne. Wrocław 2001.
 6. Denkschrift Über die polonische Landesbefestigung, Berlin 1941.
 7. Dybaś B., Problem budowy i funkcjonowania fortyfikacji stałych w Rzeczypospolitej w okresie wojen w połowie XVII wieku, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XXVIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.259, 1993.
 8. Dybaś B., Przyczynki do społeczno - politycznych i ustrojowych uwarunkowań budowy fortyfikacji stałych na południowo-wschodnich terenach Rzeczypospolitej w XVII wieku, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.35, 1993.
 9. Dybaś B., Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko - litewskim w XVII wieku, Toruń 1998.
 10. Jagmin S., Polskie "Panzerwerki", Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (10), 2001.
 11. Kucharski Sz., Polskie fortyfikacje w okresie międzywojennym, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (4), 1999.
 12. Miniewicz J., Polskie i niemieckie schrony bojowe dla dział ppanc. 1934 - 1939, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 2, 1989.
 13. Pilarczyk Z., Problematyka fortyfikacyjna w polskiej historiografii wojskowej. Stan badań, [w:] Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t.II, [red.:] Miśkiewicz B., Poznań 1998.
 14. Pilarczyk Z., Dzieje fortyfikacji polskiej i powszechnej na łamach „Sapera i Inżyniera Wojskowego” (1922-1927), „Przeglądu Wojskowo-Technicznego” (1927--1937) oraz „Przeglądu Saperskiego” (1937-1939), [w:] Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t.V, [red.:] Miśkiewicz B., Poznań 2001.
 15. Pilarczyk Z., Selektywna bibliografia fortyfikacji polskich, [w:] Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t.II, [red.:] Miśkiewicz B., Poznań 1998.
 16. Pilarczyk Z., Fortyfikacje na ziemiach koronnych Rzeczypospolitej w XVII wieku, Poznań 1997.
 17. Pilarczyk Z., Fortyfikacje obronne polski w przededniu II wojny światowej, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XXXIV, 1992.
 18. Sadowski J., Szkic linii rozwojowych polskich schronów bojowych z lat 1933 - 1939, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 19. Sadowski J., Errata "Denkschrift Über die polonische Landesbefestigung", Infort, nr 1(18), 2001.
 20. Sochocki J., Charakterystyka obszarów fortyfikacyjnych Polski do dnia 1 września 1939 roku, Saper: biuletyn informacyjny (Londyn), nr 88, 1975
 21. Wyszczelski L., Koncepcje militarnego wykorzystania ziem Królestwa Polskiego w poglądach Józefa Piłsudskiego do wybuchu I wojny światowej, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.