Uzbrojenie

 1. Bertelsen L., Laweta "PAARA". Prowizoryczna laweta cokołowa dla 5cm armaty czołgowej, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 2. Bryja M., Artyleria niemiecka 1933 - 1945. Taktyka organizacja, uzbrojenie, Warszawa 1996.
 3. Dudek M., Kazamata pancerna dla armaty ppanc Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Infort, nr 1(1), 1991.
 4. Dudek M., Nowe ustalenia dotyczące zastosowania wieży pancernej dla armaty przeciwpancernej w obiektach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 5. Instrukcja szkolenia piechoty w obiektach fortyfikacji stałej, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2005.
 6. Miniewicz J., Problem kazamaty pancernej w koncepcji frontu ufortyfikowanego MRU, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. XXXIV, 1991.
 7. Pataj S., Artyleria lądowa 1871 - 1970, Warszawa 1975.

Pancerze

 1. Biskup K., Pruskie pancerze eksperymentalne jako polskie eksponaty, Infort, nr 1(16), 2000.
 2. Biskup K., Pancerna kopuła obserwacyjna WT i pancerna kopuła obserwacyjna (lekka) WT-L, mpis (Toruń 1995).
 3. Bour B., Grupa fortowa Kaiser Wilhelm II, Infort, nr 1(21), 2004
 4. Brzoskwinia W., Krótki zarys dziejów pancerza w fortyfikacji. Część I (do I wojny światowej), Forteca, nr 1(1), 1997.
 5. Brzoskwinia W., Krótki zarys dziejów pancerza w fortyfikacji. Część II (po 1918 r.), Forteca, nr 2(2), 1997.
 6. Dubanek M., Dadaptacje MG-Panzernest w Czechosłwacji, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 7. Dubanek M., Prevozne pancerove kopule K2 a K3, Novodobě Fortifikace, nr 8, 2001.
 8. Dudek M., Kazamata pancerna dla armaty ppanc Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Infort, nr 1(1), 1991.
 9. Dudek M., Nowe ustalenia dotyczące zastosowania wieży pancernej dla armaty przeciwpancernej w obiektach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 10. Kędryna A., Jurga R., Pancerna wieża przewoźna (Fahrbare Panzerlafette), Muzealnictwo Wojskowe, nr 6, 1995.
 11. Miniewicz J., Problem kazamaty pancernej w koncepcji frontu ufortyfikowanego MRU, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. XXXIV, 1991.
 12. Panzer Atlas 1., [opr.] M. Dudek, J. Sadowski, Gliwice 2006.
 13. Schütz A., Die Panzerlafetten auf dem Schießplatze des Grusonwerk, Magdeburg 1890.

Wyposażenie i detale

 1. Biskup K., Mosty ruchome w fortyfikacji pruskiej XIX wieku, Infort, nr 1(15), 1999.
 2. Jurga R., Kędryna A., Wyposażenie socjalne obiektów fortyfikacji niemieckiej 1933 - 1944, Kraków 1999.
 3. Jurga R., Kędryna A., Wyposażenie socjalne pomieszczeń w obiektach fortyfikacji niemieckiej budowanych w latach 1934-1944, Fortyfikacja "czarna", nr 1, 1995.
 4. Legendziewicz A., Zabytkowe drzwi forteczne na Śląsku - stan zachowania, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 5. Panufnik J., Dokumentacja detalu technicznego na przykładzie czerpni powietrza z 1936 roku, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 3, 1997.
 6. Panufnik J., Dokumentacja detalu technicznego na przykładzie czerpni powietrza z 1936 roku cz.II, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.