Strona Główna
Źródła

 1. Biermann, Polska fortyfikacja, (przedruk artykułu z: Wehrtechnische Monatshefte, nr 12, 1940), [opr.] Kucharski Sz., Forteca, nr 2(13), 2003.
 2. Błochin M.I., Schrony bojowe ich rozpoznaie i niszczenie, Klasyka Architectura Militaris #4, Przasnysz 2006.
 3. Czeskie Obiekty fortyfikacyjne nad dawną granicą węgierską, (przedruk artykułu z: Przegląd Saperski, z.1, 1939), [opr.] Chorzępa J., Forteca nr 1(4), 1998
 4. Dziennik oficera Landsturmu, [opr.] M. Wichrowski, Architectura et Ars Militaris nr 1, Przemyśl 2004.
 5. Ebner K., Ostatnia walka Fortu Hensel (przedruk artykułu z księgi pamiątkowej artylerii austro-węgierskiej, H. Krechawe, E. Ottenschläger, Ehrenbuch unserer Artillerie, T. II, Wiedeń 1936), [opr.] K. Chorzępa, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 6. Hornoski, Wilgotność kazemat (podwalni) i sposoby ich usunięcia (uwadze korzystających z kazemat - podwalni), (przedruk instrukcji z: Saper i Inżynier Wojskowy, 1925), Infort, nr 2(12), 1996.
 7. Instrukcja szkolenia piechoty w obiektach fortyfikacji stałej, Klasyka Architectura Militaris #3, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2005.
 8. Numeracja budowli Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, (przedruk raportu gen. v. Brauchitsch'a, Berlin 9.6.1939), Infort, nr 3(10), 1995.
 9. Ocena fortyfikacji międzywojennych z 1941 r., (przedruk materiału źródłowego), Infort, nr1(8);2(9), 1995.
 10. Andrzej dell'Aqua, O zgromadzeniu i szkole puszkarzów, [opr.] T. Nowak, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.IV, 1958.
 11. Andrzej dell'Aqua, Praxis ręczna działa, [opr.] T. Nowak, Warszawa - Wrocław 1969.
 12. Panzer Atlas 1., [opr.] M.Dudek, J. Sadowski, Gliwice 2006.
 13. Problem pozornie sporny - zieleń w fortyfikacji, (przedruk instrukcji z: Sammlung technischer Bestimmungen für Fortifikations=, Artillerie= und Garnisonbauten, Berlin 1881), Infort, nr 2(12), 1996.
 14. Przepisy o ograniczeniach budowlanych w sąsiedztwie twierdz, (przedruk ustawy z 1935r., Berlin 24.1.1935), Infort, nr 1(15), 1999.
 15. Przepisy o ograniczeniach budowlanych w sąsiedztwie twierdz, (przedruk ustawy z 21.XII.1859r.z: Zbiór ustaw i rozporządzeń itp. państw zaborczych, dotyczących twierdz i umocnień, Warszwa 1927), Infort, nr 1(15), 1999.
 16. Przepisy o ograniczeniach budowlanych w sąsiedztwie twierdz, (przedruk ustawy z 21.XII.1871r.z: Zbiór ustaw i rozporządzeń itp. państw zaborczych, dotyczących twierdz i umocnień, Warszwa 1927), Infort, nr 2(17), 2000.
 17. Memoriał burmistrza Henryka Strobanda: "Von Befestigung der Stadt Thorun" z roku 1591, [opr.] Dybaś B., Farbiszewski M., Miscellanea źródłowe do historii kultury i sztuki Torunia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk,Łódź 1989.
 18. Memoriał Jakuba von Kempen z roku 1699, dotyczący ufortyfikowania Torunia, , [opr.] Dybaś B., Farbiszewski M., Miscellanea źródłowe do historii kultury i sztuki Torunia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk,Łódź 1989.
 19. Prądzyński I., Umocnienia polowe, Warszawa 1986.
 20. Schroeter J., Automatyczny fort dwudziestego stulecia, (przedruk fragmentu z: Die Festung in den heutigen Kriegsführung. Bd II, Berlin 1898) [opr.] Brzoskwinia W., Chorzępa J., Forteca, nr 3(3), 1997.
 21. Slesina H., Żołnierze przeciw śmierci i diabłu, (przedruk fragmentu z: Soldaten gegen Tod und Teufel. Unser Kampf id der Sowjetunion. Eine soldatische Deutung, Düseldorf 1942) [opr.] Pruski Z., Forteca nr 1(8), 2002.
 22. Sprawozdanie z doświadczeń nad schronami bojowymi, przeprowadzonych w wojsku polskim w 1934 r., [opr.] Aksamitowski A., Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XXXIV, 1991.
 23. Steinitz E., Brosch T., Fortyfikacje Austro - Węgier w czasach Conrada von Hotzendorf, Klasyka Architectura Militaris #5, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2007.
 24. Stuckheil F., Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl, [opr.] M. Wichrowski, Architectura et Ars Militaris nr 2, Przemyśl 2004.
 25. Wichrowski M., Przekłady tekstów źródłowych z dziedziny prusko-niemieckich fortyfikacji. Problemy celowego wyboru tekstów i ich funkcji. Zagadnienie terminologii, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 26. Walka o umocnienia w czasie wojny polsko - niemieckiej, (przedruk artykułu z Informacjonnyj Sbornik z 1941r., [opr.] J. Chorzępa, S. Kucharski), Forteca, nr 1 (16), 2004.
 27. Zdobywanie Fortu Du Camp Des Romains w 1914 R. (porównanie ze współczesnymi walkami o dzieła stałe na wzmocnionej pozycji), (przedruk fragmentu z: Greiner H., beling E., Kriegslehren in Taktischen Beispielen aus dem Weltkrieg 1914/18 und aus dem Polen-Feldzug 1939), Forteca, nr 2-3 (17-18), 2004.