Strona Główna
Terminologia

 1. Bochenek R., Zarys historii Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.XIII, 2001.
 2. Bogdanowski J., Polska architektura obronna. Podstawowe pojęcia i terminologia, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 3. Brzoskwinia W., Dzwon, Infort, nr 1(18), 2001.
 4. Brzoskwinia W., Odpowiedź na "Słowo w sprawie dzwonów" kol. Zbigniewa Pruskiego, Infort, nr 2(19),2001.
 5. Brzoskwinia W., Esej o terminologii i systematyce pancernych elementów fortyfikacyjnych, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (2), 2003.
 6. Brzoskwinia W., Fort piechoty, Infort, nr 1(21), 2004.
 7. Fuglewicz S., Problematyka terminologii i systematyki fortyfikacji najnowszej, Fortyfkacja, t.III, 1995.
 8. Pruski Z., Słowo w sprawie dzwonów, Infort, nr 2(19), 2001.
 9. Tym J.S., Niemiecka fortyfikacja wschodnia 1928 - 1939. Terminologia - próba systematyki, Barbakan, nr 1(2), 1995.
 10. Wap A., Słownik rosyjskiej terminologii fortecznej - cz.II (Artyleria Forteczna), Osowieckim Szlakiem, nr 7 (16), 1995.
 11. Wap A., Słownik fortyfikacji rosyjskiej cz.3 (Ekspedycja Inżynieryjna), Osowieckim Szlakiem, nr 1 (22), 1996
 12. Wap A., Redan, Osowieckim Szlakiem, nr 3, 1994
 13. Wichrowski M., Przekłady tekstów źródłowych z dziedziny prusko-niemieckich fortyfikacji. Problemy celowego wyboru tekstów i ich funkcji. Zagadnienie terminologii, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.