Strona Główna
Bibliografia Fortyfikacji

 1. Biskup K., Stankiewicz J., Miasto-twierdza - przemiany obrazu architektonicznego w XIXw. [w:] Sztuka XIX wieku w Polsce, Warszawa 1979.
 2. Biskup K., Wpływ istniejących założeń bastejowych na formę wczesnych bastionów w XVII wieku, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1984.
 3. Błochin M.I., Schrony bojowe ich rozpoznanie i niszczenie, Klasyka Architectura Militaris #4, Przasnysz 2006.
 4. Bochenek R., Kliometryczna metoda badań militarnego funkcjonowania budowli fortyfikacyjnych, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 5. Bochenek R., Militarne funkcjonowanie dzieł i zespołów fortyfikacyjnych w przeszłości. Kliometryczna metoda badań, Fortyfikacja, t.VII, 1999.
 6. Bogdanowski J., Systemy obronne w dziejach fortyfikacji, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. III, 1969.
 7. Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa - Kraków 1996
 8. Kamiński R., Militarne i miastotwórcze aspekty nowożytnego budownictwa twierdzowego na przestrzeni dziejów, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 9. Naronowicz - Naroński J., Budownictwo wojenne, Warszawa 1957.
 10. Nowak T., "Budownictwo wojenne" Józefa Naronowicza - Narońskiego, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1956-1957.
 11. Rezler M., O politycznych aspektach budowy fortyfikacji na wschodnich granicach Niemiec w czasach nowożytnych i najnowszych, Fortyfikacja (czarna), nr 1, 1995.
 12. Rogalski M., Zaborowski M., Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978.
 13. Stankiewicz J., Biskup K., Zabytki wojskowej inżynierii i architektury jako element współczesnego środowiska kulturowego, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1984.
 14. Trynka H., Fortyfikacja doraźna, czyli umocnienia drewniano-ziemne, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.