Strona Główna
Fortyfikatorzy

 1. Ajuszyn M., Kalinin W., Łynsza O., Generał Major Wacław Ignatiewicz Żygałkowski, Forteca, nr 1(4), 1998.
 2. Biskup K., Pleitner Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI/4 z.11, Warszawa 1981.
 3. Bloch Cz., Generał Ignacy Prądzyński 1792 - 1850, Warszawa 1974.
 4. Bochenek R., Zarys historii Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.XII, 2001.
 5. Kalinin W., Ajuszin M., Generał Major Inżynier Alieksiej Piotrowicz Szoszin, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 6. Kowalczyk J., Dole i niedole inżyniera Andrea dell'Aqua w służbie Tomasza Zamoyskiego, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.1, Warszawa - Zamość 1987.
 7. Lewicka - Cempa M., Jan Schneider z Lindau a twierdza w Wisłoujściu, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 8. Rezler M., Johann Leopold Ludwig von Brese - Winiary, Barbakan, nr 0(1), 1995.
 9. Rezler M., Karl Wilhelm Georg von Grolman, Barbakan, nr 0(1), 1995.
 10. Rezler M., Gustaw Johann Georg von Rauch, Barbakan, nr 0(1), 1995.
 11. Rezler M., Leopold Hermann Ludwig von Boyen, Barbakan, nr 1(2), 1995.
 12. Rezler M., Moritz Karl Ernst von Prittwitz und Gaffron, Barbakan, nr 1(2), 1995.
 13. Rezler M., Friedrich Erhardt Leopold von Roeder, Barbakan, nr 1(2), 1995.
 14. Rezler M., Friedrich August Peter von Colomb, Barbakan, nr 1(3), 1998.
 15. Rezler M., Karl Christian Anton Friedrich Frhr von Steinäcker, Barbakan, nr 1(3), 1998.
 16. Rezler M., Friedrich Erhardt Leopold von Roeder, Barbakan, nr 1(3), 1998.
 17. Rymsza J., Mosty forteczne według Józefa Naronowicza - Narońskiego h. Gozdawa, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 18. Stankiewicz J., Strakowscy - fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955.
 19. Strzok I., Generał Francois Nicolas Benoit Haxo, fortyfikator Gdńska epoki napoleońskiej, Infort, nr 1(18), 2001.
 20. Środulska - Wielgus J., Generał porucznik Emil Gołogórski, Forteca, nr 3(3), 1997.
 21. Środulksa - Wielgus J., Wielgus K., Emil Gołogórski - Der polnische Schöpfer österreichischer Panzerforts der Festung Krakau, Schriftenreihe Festungsforschung, Bd. 9, Wesel 1990.
 22. Wap A., Generał lejtnant prof. inż. Nestor Alojzewicz Bujnicki, Forteca, nr 2(2), 1997.
 23. Wap A., Generał lejtnant prof. inż. Nestor Alojzewicz Bujnicki, Osowieckim Szlakiem, nr 1, 1994.
 24. Wap A., Generał piechoty Michał D. Skobielew (1843-1882), Osowieckim Szlakiem, nr 1, 1995.
 25. Prądzyński I., Umocnienia polowe, Warszawa 1986.