Albania

 1. Uzelac A., Sny człowieka z betonu. Komunizm w Albanii runął. Bunkry zostały, Gazeta Wyborcza, 12 II 1998.

Belgia

 1. Fobius K., Budowa fortyfikacji belgijskich na linii rzeki Mozy, R-20. Niezależna Gazeta Zrzszonych i Niezrzeszonych Bunkrowców, nr 6, 1995.
 2. Środulska - Wielgus J., Grupa warowna "Eben - Emael" - klęska dzieła czy koncepcji, Forteca, nr 2(2), 1997.

Czechosłowacja

 1. Charvat P., Marcinkiewicz R., N-S 82 "Brezinka", Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1 (5), 2000.
 2. Chorzępa J., Najnowsze fortyfikacje Czech (przewodnik), Przasnysz 2002.
 3. Dubanek M., Tradytor międzypola K-S 5, Forteca, nr 1(1), 1997.
 4. Dubanek M., Grupa Warowna "Berghöhe" ("Hurka"), Forteca, nr 1(4), 1998.
 5. Dubanek M., Projekty czechosłowackich fortyfikacji stałych po II wojnie światowej, Forteca, nr 2(13), 2003.
 6. Dubanek M., Pancerne stanowisko obserwacyjne PPJ, Forteca, nr 4(15), 2003.
 7. Dubanek M., Forteczna armata kalibru 85mm WZ. 44/59, Forteca, nr 2-3 (17-18), 2004.
 8. Dubanek M., Obiekt ogniowy KZ-3 z wieżą czołgu T-34/85, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 9. Dubanek M., Maskowanie i ukrywanie lekkich schronów bojowych czechosłowackich fortyfikacji, Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 10. Dubanek M., Dadaptacje MG-Panzernest w Czechosłwacji, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 11. Marcinkiewicz R., Czeskie grópy warowne - Bouda, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1 (1), 1998.
 12. Marcinkiewicz R., N-S 82 "Brezinka" jako przukład konserwacji obiektów architektóry obronnej, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (4), 1999.
 13. Pavel J., Czechosłowackie lekkie schrony bojowe wz. 36 w okolicach Rokytnic, Forteca, nr 3(3), 1997.
 14. Pavel J., Rokytnice - "Raj Arabów", Forteca, nr 2(2), 1997.
 15. Pavel J., Pierwsze czechosłowackie tradytory, Forteca, nr 2(5), 1998.
 16. Pruski Z., Zajęcie Zaolzia, Forteca, nr 3-4(6-7),1998.
 17. Szewczyk R., Czeskie umocnienia, Odkrywca, nr 9(44), 2002.

Finlandia

 1. Chorzępa J., Baterie obrony wybrzeża na Kuivasaari - unikalny przykład adaptacji starego dzieła obronnego dla nowego uzbrojenia, Forteca, nr 2-3 (17-18), 2004.
 2. Chorzępa J., "Schron balonowy", Infort, nr 1(18), 2001.
 3. Chorzępa J., Schron balonowy, Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 4. Czarnota Z., Moszumański Z., Wojna Zimowa, Warszawa 1994.
 5. Enqvist O., Wystawa sprzętu artyleryjskiego na Kivasaari, Forteca, nr 2 (5), 1998.
 6. Enqvist O., Obrona wybrzeża terytorium Finlandii na początku XX wieku, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 7. Enqvist O., Fińska artyleria nadbrzeżna, Forteca, nr 4 (19), 2004.

Francja

 1. Kaufman J., Kaufman H., Linia Maginota. Nie przejdzie nikt, Warszawa 2002.
 2. Pavel J. Artyleryjska Grupa Warowna Schoenenbourg cz.1, Forteca, nr 2(13), 2003.
 3. Sadowski J., Alpejski front Linii Maginota, Forteca, nr 2(5), 1998.
 4. Sadowski J., Linia Maginota - front alpejski, Infort, nr 1(6), 1994.
 5. Sadowski J., Casematte S.T.G. de 155 du Fort de Maulde Linii Maginota, Infort, nr 1(21), 2004.
 6. Linia Maginota, Reporter Wojenny, nr 1.
 7. Pavel Jan, Grupa Warowna Schoenenbourg. cz.II. Walki o Linię Maginot'a pomiędzy Wogezami i Renem w 1939 i 1940, Forteca, nr 3 (14), 2003.
 8. Więckiewicz W., Przegląd fortyfikacji Brestu i okolic - 1700 lat historii, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.

Haiti

 1. Brzoskwinia W., Quarmby D., Cytadela la Ferriere, Forteca, nr 3(3), 1997.

Holandia

 1. .........
<

Jugosławia

 1. Jankovic Potocnik A., Linia Rupnika - zarys historii, Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.

Norwegia

 1. ............

Szwecja

 1. Högberg L., Historia armat 15cm Bofors w służbie Szwecji, Forteca, nr 3 (14), 2003.
 2. Kartaschew K., Szwedzka twierdza fortowa Boden, Forteca, nr 1(12), 2003.
 3. Motyl K., Szkic wybranych fortyfikacji szwedzkich na Środkowym Nadodrzu, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.

USA

 1. McGovern T., Fortyfikacje nadbrzeżne w USA, Forteca, nr 3-4(6-7), 1998.
 2. McGovern T., Wieże na Hawajach - wieże okrętowe w obronie wybrzeża Oahu podczas II wojny światowej, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.

Wielka Brytania

 1. Kubiak K., Fortyfikacje Scapa Flow doby Nelsona, Forteca, nr 4(15), 2003.
 2. Kubiak K., Fort Pasir Panjang w Singapurze, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 3. Pramor A., Wieża pancerna z Dover, Infort, nr 1(21), 2004.

Włochy

 1. Gerö L., Włoskie fortyfikacje bastionowe na Węgrzech, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t.IV, z.1;2, 1959.
 2. Kubiak K., Wyspa - Twierdza Spinalonga, Forteca, nr 1(16), 2004.