Uzbrojenie

 1. Brzoskwinia W., Nad Dunajcem i Adriatykiem. Austro-węgierskie działo nadbrzeżne kal. 42 cm pod Tarnowem i Polą, [w:] Artyleria forteczna na Podhalu i nad Adriatykiem. Prace Komisji Historii Wojskowości. T.I, [red.] Kowalski R., Nowy Targ 2003.
 2. Chorzępa J., Największy "Fahrpanzer" - wieżowa haubica nadbrzeżna kal.42cm M.14., Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 3. Chorzępa J., Największy Fahrpanzer. Wieżowa haubica nadbrzeżna kalibru 42 cm M.14, Militaria XX wieku, nr 1 (22), 2008.
 4. Kowalik B., Nowatorskie epizody militarne w czasach autonomii galicyjskiej 1867-1918, [w:] Artyleria forteczna na Podhalu i nad Adriatykiem. Prace Komisji Historii Wojskowości. T.I, [red.] Kowalski R., Nowy Targ 2003.
 5. Kowalski R., Nowatorska strzelnica artylerii fortecznej na kartach korespondencyjnych ze zbiorów Macieja Żeleznego, [w:] Artyleria forteczna na Podhalu i nad Adriatykiem. Prace Komisji Historii Wojskowości. T.I, [red.] Kowalski R., Nowy Targ 2003.
 6. Idzikowski T., Artyleria pancerna Twierdzy Przemyśl (cz. 1), Forteca, nr 4 (11), 2002.
 7. Jaskółowski P., Austriacko - Węgierska artyleria forteczna w przededniu wybuchu I wojny światowej, Kraków 2004.
 8. Jaskółowski P., Austriacko - węgierska artyleria forteczna 1891-1917, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 9. Kurek J.W., Kurek M., Artyleria Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2002.
 10. Pataj S., Artyleria lądowa 1871 - 1970, Warszawa 1975.
 11. Słomski M., Zarys historii formacji austro-węgierskiej artylerii fortecznej w latach 1859-1914, [w:] Artyleria forteczna na Podhalu i nad Adriatykiem. Prace Komisji Historii Wojskowości. T.I, [red.] Kowalski R., Nowy Targ 2003.
 12. Wielgus K., Środulska Wielgus J., Strzelnica artylerii fortecznej w Nowym Targu. Wstępna interpretacja materiałów źródłowych, [w:] Artyleria forteczna na Podhalu i nad Adriatykiem. Prace Komisji Historii Wojskowości. T.I, [red.] Kowalski R., Nowy Targ 2003.

Pancerze

 1. Brzoskwinia W., Austriacka wieża pancerna "Senkpanzer M. 2" - zabytek techniki fortyfikacyjnej początku XX wieku, Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, z. 6, 1997.
 2. Brzoskwinia W., Fortyfikacyjna wieża pancerna 8-centymetrowej armaty M. 94, Forteca, nr 1(4), 1998.
 3. Brzoskwinia W., Krótki zarys dziejów pancerza w fortyfikacji. Część I (do I wojny światowej), Forteca, nr 1(1), 1997.
 4. Brzoskwinia W., Krótki zarys dziejów pancerza w fortyfikacji. Część II (po 1918 r.), Forteca, nr 2(2), 1997.
 5. Brzoskwinia W., Kopuła pancerna fortu 44 "Tonie" Twierdzy Kraków, Forteca, nr 3-4(6-7), 1998.
 6. Brzoskwinia W., Pancerna wieża obserwacyjna fortyfikacji austro-węgierskich, R-20. Niezależna Gazeta Zrzszonych i Niezrzeszonych Bunkrowców, nr 6, 1995.
 7. Idzikowski T., Artyleria pancerna Twierdzy Przemyśl (cz. 1), Forteca, nr 4 (11), 2002.
 8. Idzikowski T., Artyleria pancerna Twierdzy Przemyśl (cz. 2), Forteca, nr 1 (12), 2003.
 9. Jaskółowski P., Austriacko - Węgierska artyleria forteczna w przededniu wybuchu I wojny światowej, Kraków 2004.

Wyposażenie i detale

 1. ................