Twierdza Kraków

 1. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 31 "Św. Benedykt", seria I, t.1, Kraków 1993
 2. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 49 "Krzesławice", seria I, t.2, Kraków 1994
 3. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 2 Kościuszko, seria I, t.3, Kraków 1994.
 4. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 49 1/4 "Grębałów", seria I, t.4, Kraków 1995
 5. Atlas Twierdzy Kraków, Rakowice. Lotnisko Twierdzy, seria I, t.5, Kraków 1996
 6. Atlas Twierdzy Kraków, Koszary Arcyksięcia Rudolfa, seria I, t.6, Kraków 1996
 7. Atlas Twierdzy Kraków, Polowa pozycja wysunięta Dziekanowice-Bosutów, seria I, t.7, Kraków 1997.
 8. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 51 "Rajsko", seria I, t.8, Kraków 1997.
 9. Atlas Twierdzy Kraków, Dowództwo Okręgu Korpusu, seria I, t.9, Kraków 1999.
 10. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 50a Lasówka, seria I, t.10, Kraków 1999
 11. Atlas Twierdzy Kraków, Bastion IVa (Fort 12) Luneta Warszawska, seria I, t.11, Kraków 1999.
 12. Atlas Twierdzy Kraków, Mapa Twierdzy (1899-1904) , seria I, t.12, Kraków 2000.
 13. Atlas Twierdzy Kraków, Koszary kawalerii w Kobierzynie, seria I, t.13, Kraków 2000.
 14. Atlas Twierdzy Kraków, Schrony amunicyjne, seria I, t.14, Kraków 2000.
 15. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 50 "Prokocim", seria I, t.15, Kraków 2002.
 16. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 44 Tonie, seria I, t.16, Kraków 2003.
 17. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 52 1/2 Skotniki-Sidzina, seria I, t.17, Kraków 2003.
 18. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 52 Borek, seria I, t.18, Kraków 2004
 19. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 49 1/2 Kopiec Wandy, seria I, t.19, Kraków 2006.
 20. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 49 1/2a Mogiła, seria I, t.20, Kraków 2006.
 21. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 48 Batowice, seria I, t.20, Kraków 2007.
 22. Atlas Twierdzy Kraków, Fort 48a Mistrzejowice, seria I, t.21, Kraków 2007.
 23. Atlas Twierdzy Kraków, Z problematyki adaptacji krakowskich fortów, seria II, t.2, Kraków 2002.
 24. Atlas Twierdzy Kraków, Atlas Pancerzy Twierdzy Kraków, seria II, t.3, [red.] W. Brzoskwinia, Kraków 2003.
 25. Bogdanowski J., Warownie i zieleń Twierdzy Kraków, Kraków 1979.
 26. Bogdanowski J., Die Festung Krakow heute und die Probleme des Denkmalschutzes, Schriftenreihe Festungsforschung, Bd. 3, Wesel 1984.
 27. Bogdanowski J., Neubelebung der Verlassenen Befestigungwerke, krakauer Erfahrungen, Strutture militari e territorio, Cortina d'Amprezzo 1990.
 28. Bogdanowski J., Fortyfikacje austriackie na terenie galicji w latach 1850-1914, Kraków 1993.
 29. Bogdanowski J., Krakowskie forty artyleryjskie, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 30. Brzoskwinia W., Mosty drogowe Twierdzy Kraków. Zarys problemu, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 31. Brzoskwinia W., Szkic związków przyczynowo - skutkowych w fortyfikacji na przykładzie fortu 53a "Winnica" Twierdzy Kraków, Forteca, nr 3(3), 1997.
 32. Brzoskwinia W., Twierdza Kraków w aspekcie zabytków techniki, Zeszyty Naukowo - Techniczne Oddziału Krakowskiego SITK, nr 26, 1993.
 33. Brzoskwinia W., Kopuła pancerna fortu 44 "Tonie" Twierdzy Kraków, Forteca, nr 3-4(6-7), 1998.
 34. Brzoskwinia W., Krakowski Fort 51 "Rajsko" - fort artyleryjski na polu walki I wojny światowej, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 35. Brzoskwinia W., Hodbod M., Fort 49a "Dłubnia" na tle koncepcji i realizacji głównych fortów pancernych Moriza von Brunnera, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 36. Brzoskwinia W., Janczykowski J., Główne problemy i uwarunkowania działalności miejskich i wojewódzkich organów ochrony dóbr kultury w zakresie ochrony zabytków Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 37. Brzoskwinia W., Wielgus K., Spojrzenie na Twierdzę Kraków, Kraków 1991.
 38. Budziło J., Pozostałości twierdzy Kraków kanwą zieleni miejskiej, Architektura, 1996.
 39. Chłopek M., Fortyfikacja polowa Twierdzy Kraków, Forteca, nr 4 (11), 2002.
 40. Chłopek M., Spis obiektów kubaturowych Twierdzy Kraków, Forteca, nr 1 (12), 2003.
 41. Chorzępa J., Twierdza Kraków w oczach obcych wywiadów (cz. I), Forteca, nr 4 (19), 2004.
 42. Chorzępa J., Twierdza Kraków w oczach obcych wywiadów (cz. II), Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 43. Czech P., Ostróg forteczny w grupie fortu 47 Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 44. Demel J., Kraków na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kraków. Studia nad rozwojem miasta, [red.] Dąbrowski J., Kraków 1957.
 45. Firlet J., Pianowski Z., Fortyfikacje kleszczowe zachodniej części wzgórza wawelskiego, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. XIII, 1979.
 46. Holewiński M., Problematyka konserwatorska zespołów koszarowych na przykładzie Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 47. Holewiński M., Archiwalne plany budowy Twierdzy Kraków (stan badań), Fortyfikacja, t.II, 1995.
 48. Holewiński M., Twierdza Kraków w świetle przemian koncepcji planistycznych z lat 1856 - 1870, mpis - praca doktorska (mpis: Politechnika Krakowska, Kraków 1996).
 49. Janczykowski J., Prace konserwatorskie w forcie nr 31 "św. Benedykt" w Krakowie, Fortyfikacja, t,II, 1995.
 50. Jaskółowski P., Austriacko - Węgierska artyleria forteczna w przededniu wybuchu I wojny światowej, Kraków 2004.
 51. Kaczorowska M., Miejscowe plany zagospodarowania przstrzennego Wzgórze św. Bronisławy orazRejon Fortu Skała w Krakowie, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 52. Klimczak W., Materiały archiwalne dotyczące Twierdzy Kraków w zbiorach Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 53. Kubska A., Fort 52 "Borek" w Krakowie - miejsce i znaczenie fortyfikacji we współczesnych lokalizacjach miejskich w aspekcie urbanistyczno-krajobrazowym i społecznym, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 54. Laszczka A., Oryginalne korytarze - galerie fortu nr 38 "Skała", Fortyfikacja, t.II, 1995.
 55. Łukasik H., Turowicz A., Twierdza Kraków znana i nieznana. cz. I, Kraków 2001.
 56. Łukasik H., Twierdza Kraków znana i nieznana. cz. II, Kraków 2001.
 57. Łukasik H., Turowicz A., Twierdza Kraków znana i nieznana. cz. III, Kraków 2002.
 58. Mikulski M., Zarys historii rozwoju grupy fortowej "Węgrzce" Twierdzy Kraków, Forteca, nr 1(16), 2004.
 59. Mikulski M., Zarys historii rozwoju grupy fortowej "Węgrzce" Twierdzy Kraków, Forteca, nr 2-3(17-18), 2004.
 60. Peschak B., Prace konserwatorskie na forcie 49 1/4 "Grębałów", Fortyfikacja, t.II, 1995.
 61. Stawiarski J., Fort "Winnica", Spotkania z Zabytkami, nr 3, 1992.
 62. Steinitz E., Brosch T., Fortyfikacje Austro - Węgier w czasach Conrada von Hotzendorf, Klasyka Architectura Militaris #5, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2007.
 63. Środulska - Wielgus J., Problem ognia bocznego w fortyfikacji austriackiej, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 64. Środulska - Wielgus J., Zarys problematyki zadrzewień maskujących na przykładzie Twierdzy Kraków, Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych PAN, 1996.
 65. Środulska - Wielgus J., Sposoby adaptacji zabytków fortyfikacji XIX-XX-wiecznej na przykładach Twierdzy Kraków i Twierdzy Przemyśl, mpis. (Archiwum Koordynatora 1 stopnia programu R.P.B.P. 1.11, UMK Toruń), Toruń.
 66. Środulska - Wielgus J., Wielgus K., Parki kulturowe Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 67. Wielgus K., Środulska - Wielgus J., Problemy konserwatorskie i adaptacyjne Bastionu III "Kleparz" Twierdzy Kraków, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 68. Wielgus K., Galicyjskie stacje lotnicze, Fortyfikacja, t.II, 1995.

Twierdza Pola

 1. Brzoskwinia W., Czech P., Zarys wiadomości o fortyfikacjach nadmorskiej Twierdzy Pola, Infort, nr 2(19), 2001.
 2. Chorzępa J., Największy "Fahrpanzer" - wieżowa haubica nadbrzeżna kal.42cm M.14., Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 3. Chorzępa J., Największy Fahrpanzer. Wieżowa haubica nadbrzeżna kalibru 42 cm M.14, Militaria XX wieku, nr 1 (22), 2008.
 4. Steinitz E., Brosch T., Fortyfikacje Austro - Węgier w czasach Conrada von Hotzendorf, Klasyka Architectura Militaris #5, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2007.

Twierdza Przemyśl

 1. Bańbor J., Dobrowolski J., Przemyśl i Verdun - decydujące twierdze I wojny światowej (próba analizy porównawczej), Fortyfikacja, t.X, 1999.
 2. Bogdanowski J., Fortyfikacje przemyskiej twierdzy, Ziemia, 1956.
 3. Bogdanowski J., Die Festung Przemysl, Schriftenreihe Festungsforschung, Bd. 4, Wesel 1985.
 4. Bogdanowski J., Twierdza Przemyśl, Teka Konserwatorska. Polska południowo - wschodnia, t.4, 1990.
 5. Bogdanowski J., Fortyfikacje austriackie na terenie galicji w latach 1850-1914, Kraków 1993.
 6. Bogdanowski J., U źródeł poznania Twierdzy Przemyśl, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 7. Boruta M., Modernizacja dwuwałowego fortu artyleryjskiego na przykładzie Fortu XI "Duńkowiczki" Twierdzy Przemyśl, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 8. Boruta M., Dokument bitwy - Fort XI, Spotkania z Zabytkami, nr 7, 1995.
 9. Brzoskwinia W., Twierdza Przemyśl, Spotkania z Zabytkami, nr 11, 1994.
 10. Brzoskwinia W., Twierdza Przemyśl - informacja ogólna, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 11. Brzoskwinia W., Zielona Twierdza, Aura, nr 6, 1987.
 12. Brzoskwinia W., Hodbod M., Fort 49a "Dłubnia" na tle koncepcji i realizacji głównych fortów pancernych Moriza von Brunnera, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 13. Brzoskwinia W., Patoczka P., Krajobraz V grupy warownej twierdzy przemyskiej, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t.XXI, 1987.
 14. Brzoskwinia W., Środulska - Wielgus J., Fort No. XIII "San Rideau" of the Przemyśl Fortress, Fort. The international journal of fortification and military architecture, Fortress Study Group, vol. 22, 1994.
 15. Brzoskwinia W., Środulska - Wielgus J., Fort XIII "San Rideau" Twierdzy Przemyśl - próba analizy zabytku XIX-wiecznej architecturae militaris, Rocznik Przemyski, t.XXXII z.1, 1996.
 16. Brzoskwinia W., Wielgus K., Forty pancerne Twierdzy Przemyśl, Spotkania z Zabytkami, nr 3;2, 1990;1992.
 17. Brzoskwinia W., Wielgus K., Bój o fort "Łysiczka", Infort, nr 1 (21), 2004.
 18. Burzyńska J., Twierdza Przemyśl w okresie I wojny światowej, Przemyśl 2002.
 19. Chlebowski T., Twierdza Przemyśl i prace techniczne wykonane w niej podczas wojny światowej, Przegląd Wojskowo - Techniczny, t.XX nr 10, 1936.
 20. Dziennik oficera Landsturmu, [opr.] M. Wichrowski, Architectura et Ars Militaris nr 1, Przemyśl 2004.
 21. Forstner F., Przemyśl. Österreich - Ungarns bedeutendste Festung, Wien 1987.
 22. Forstner F., Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000.
 23. Fortyfikacje nr 4. Twierdza Przemyśl w Galicji, Przemyśl 2003.
 24. Fortyfikacje nr 5. Walki o twierdzę Przemyśl, Przemyśl 2003>
 25. Gębarowicz B., Rewaloryzacja cmentarzy wojennych Twierdzy Przemyśl, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 26. Gilewicz J., Twierdza Przemyśl, Rocznik Przemyski, t.XII, 1968.
 27. Golenia M., Mapa ochrony konserwatorskiej Twierdzy Przemyśl, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 28. Gorgosz W., Oblężenie i obrona Przemyśla w r.1914/1915, Bellona, t.XLI, 1933.
 29. Grzędzielski J., Przemyśl w wojnie światowej, [w:] Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy, Przemyśl 1917.
 30. Harmata W., Fortyfikacje Twierdzy Kraków jako miejsce wystepowania fauny, Fortyfiakcja, t.II, 1995.
 31. Hodbod M., Środulska - Wielgus J., Forteczne dzieło Salis Soglia, Spotkania z Zabytkami, nr 1, 1995.
 32. Holewiński M., Jednostki garnizonu Twierdzy Przemyśl i ich obiekty, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 33. Idzikowski T., Uniwersalny fort pancerny Twierdzy Przemyśl - Fort IV "Optyń" w świetle ostatnich badań terenowych i archiwalnych, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 34. Idzikowski T., Fortyfikacje polowe Twierdzy Przemyśl - problematyka ochrony reliktów pola bitwy 1914 - 1915, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 35. Idzikowski T., Twierdza Przemyśl. Fort IV "Optyń" malowniczą ruiną, Forteca, nr 1(8), 2002.
 36. Idzikowski T., Fort I "Salis Soglio", Forteca, nr 3(10), 2002.
 37. Idzikowski T., Fortyfikacje nr 2. Twierdza Przemyśl. Forty Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2002.
 38. Idzikowski T., Fortyfikacje nr 3. Twierdza Przemyśl. Pierwszy obwód obronny, Przemyśl 2002.
 39. Idzikowski T., Artyleria pancerna Twierdzy Przemyśl (cz. 1), Forteca, nr 4 (11), 2002.
 40. Idzikowski T., Artyleria pancerna Twierdzy Przemyśl (cz. 2), Forteca, nr 1 (12), 2003.
 41. Idzikowski T., Artyleria pancerna Twierdzy Przemyśl (cz. 3), Forteca, nr 3 (14), 2003.
 42. Idzikowski T., Artyleria pancerna Twierdzy Przemyśl (cz. 4). Fort I/1 "Łysiczka", Forteca, nr 4 (15), 2003.
 43. Idzikowski T., Artyleria pancerna Twierdzy Przemyśl (cz. V), Fort I/2 "Byków", Forteca, nr 4 (19), 2004.
 44. Idzikowski T., Fort I "Salis-Soglio", Architectura et Ars Militaris nr 3, Przemyśl 2004.
 45. Idzikowski T., Fort VIII "Łętownia", Architectura et Ars Militaris nr 4, Przemyśl 2004.
 46. Idzikowski T., Fort XV "Borek", Architectura et Ars Militaris nr 5, Przemyśl 2004.
 47. Idzikowski T., Budowa Grupy Siedlskiej w latach 1883-1836, Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 48. Idzikowski T., Znikająca twierdza, Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 49. Jabłońska H., Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914 - 1915, Przemyśl 1994.
 50. Jaskółowski P., Austriacko - Węgierska artyleria forteczna w przededniu wybuchu I wojny światowej, Kraków 2004.
 51. Korzer K., Zdobycie Prałkowiec, Bellona, t.XXII z.2, 1926.
 52. Kozdrój Ł., Kozdrój M., Tomaszek P., Sowiecka fortyfikacja rozproszona na terenie dawnych umocnień poligonalnych Twierdzy Przemyskiej, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 53. Kurek J.W., Kurek M., Artyleria Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2002.
 54. Materniak I., Przemyśl 1914 - 15, Warszawa 1994.
 55. Michalski P., Bramy forteczne Twierdzy Przemyśl - znaki tożsamości twierdzy w dzisiejszym krajobrazie miasta, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 56. Milecka M., Januszczyk W., Fortyfikacje w krajobrazie trzech miast: Przemyśla, Paczkowa i Tomaszowa Mazowieckiego, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 57. Orłowicz M., Przewodnik po Przemyślu i okolicy, Lwów 1917.
 58. Poznański G., Zieleń Twierdzy Przemyśl, Aura, nr 6, 1995.
 59. Różański J., Przemyśl w I wojnie światowej, Przemyśl 1969.
 60. Różański J., Twierdza Przemyśl, Rzeszów 1983.
 61. Steinitz E., Brosch T., Fortyfikacje Austro - Węgier w czasach Conrada von Hotzendorf, Klasyka Architectura Militaris #5, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2007.
 62. Stępień G., Twierdza Przemyśl, Destruktor. Magazyn Oddziału Warszawskiego TPF, nr 11(7), 1997.
 63. Stuckheil F., Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl, [opr.] M. Wichrowski, Architectura et Ars Militaris nr 2, Przemyśl 2004.
 64. Środulska - Wielgus J., Problem ognia bocznego w fortyfikacji austriackiej, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 65. Środulska - Wielgus J., Zespoły zieleni fortecznej jako element fenomenu krajobrazu warownego Twierdzy Przemyśl, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 66. Środulska - Wielgus J., Sposoby adaptacji zabytków fortyfikacji XIX-XX-wiecznej na przykładach Twierdzy Kraków i Twierdzy Przemyśl, mpis. (Archiwum Koordynatora 1 stopnia programu R.P.B.P. 1.11, UMK Toruń), Toruń.
 67. Wielgus K., Austriackie forty obrony bliskiej w Twierdzy Przemyśl w świetle badań terenowych, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 68. Wielgus K., Galicyjskie stacje lotnicze, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 69. Wielgus K., Lotniska Twierdzy Przemyśl, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 70. Wielgus K., Śnieżek Z., Metoda zintegrowanego zapisu stanu, wartości i wytycznych dotyczących krajobrazu warownego Twierdzy Przemyśl, zastosowana w ramach krajowego programu "Ochrona i konserwacja architektury obronnej", Fortyfikacja, t.X, 1999.
 71. Wieliczko M., Socjotopograficzne następstwa inwestycji militarnych w Przemyślu i okolicy do czerwca 1915 roku, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.
 72. Zakrzewska W., Oblężenie Przemyśla w 1914-1915, Lwów 1916.

Przyczółek Jarosław

 1. Bogdanowski J., Fortyfikacje austriackie na terenie galicji w latach 1850-1914, Kraków 1993.
 2. Steinitz E., Brosch T., Fortyfikacje Austro - Węgier w czasach Conrada von Hotzendorf, Klasyka Architectura Militaris #5, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2007.

Fortyfikacje Przełęczy Górskich

 1. Chorzępa J., Nec plus ultra na przełęczy Predil, Forteca, nr 2(9), 2002.
 2. Schaumann W., Karynckie fortyfikacje graniczne, Przasnysz 2003.
 3. Steinitz E., Brosch T., Fortyfikacje Austro - Węgier w czasach Conrada von Hotzendorf, Klasyka Architectura Militaris #5, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2007.

Umocnienia Mostów

 1. Brzoskwinia W., Bujas P., Ufortyfikowane strażnice kolejowe w Galicji na początku XX wieku. Zarys problemu. Stan badań. Problemy ochrony, Forteca, nr 2(2), 1997.
 2. Kułacz S., Okolice Leżajska i Sieniawy w przededniu i podczas I wojny światowej, Leżajsk 2008.
 3. Kułacz S., Była Austro-Węgierska strażnica kolejowa w Tryńczy - pozostałość po armii zaborcy, czy zabytek architektury militarnej, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 4. Steinitz E., Brosch T., Fortyfikacje Austro - Węgier w czasach Conrada von Hotzendorf, Klasyka Architectura Militaris #5, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2007.

Fortyfikacje polowe - I W.Ś.

 1. Boguszewski P., Austro-węgierska Pozycja Środkowej Wisły 1915-1918, Notatnik Janowiecki, nr 15, 2008.
 2. Boguszewski P., C. i k. Pozycja Środkowej Wisły, Odkrywca, 7, 2006.
 3. Boguszewski P., Umocnienia Linii Wisły 1916-1917, mpis, (mpis.: Fortyfikacja Austriacka - Twierdza Przemyśl. Materiały z konferencji naukowej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji Przemyśl, 30 IX - 3 X 1999 roku, Kraków 1999).

Inne

 1. Beiersdorf Z., Austriackie fortyfikacje Nowego Sącza w XVIII w., Fortyfikacja, t.II, 1995.
 2. Bogdanowski J., Fortyfikacje austriackie na terenie galicji w latach 1850-1914, Kraków 1993.
 3. Ebner K., Ostatnia walka Fortu Hensel (przedruk artykułu z księgi pamiątkowej artylerii austro-węgierskiej, H. Krechawe, E. Ottenschläger, Ehrenbuch unserer Artillerie, T. II, Wiedeń 1936), [opr.] K. Chorzępa, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 4. Jankovic Potocnik A., Muzeum austriackich fortyfikacji na granicy z byłą Jugosławią, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 5. Steinitz E., Brosch T., Fortyfikacje Austro - Węgier w czasach Conrada von Hotzendorf, Klasyka Architectura Militaris #5, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2007.

Ogólne

 1. Bogdanowski J., Fortyfikacje austriackie na terenie galicji w latach 1850-1914, Kraków 1993.
 2. Brzoskwinia W., Wczesne forty pancerne - zarys problemu. Szkic z dziejów ewolucji fortyfikacji pancernej, [w:] Krajobrazy. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin profesora Janusza Bogdanowskiego, [red.]Kołodziejski S., Marcinek J., Marcinek R., Kraków 2000.
 3. Brzoskwinia W., Fort piechoty, Infort, nr 1(21), 2004.
 4. Chorzępa J., Fortyfikacje. Przewodnik po Polsce, Warszawa - Gdańsk 2005.
 5. Jakowlew W.W., Szmakow N.I., Fortyfikacja stała przed i w czasie I wojny światowej, Przasnysz 2004.
 6. Przepisy o ograniczeniach budowlanych w sąsiedztwie twierdz, (przedruk ustawy z 21.XII.1859r.z: Zbiór ustaw i rozporządzeń itp. państw zaborczych, dotyczących twierdz i umocnień, Warszwa 1927), Infort, nr 1(15), 1999.
 7. Steinitz E., Brosch T., Fortyfikacje Austro - Węgier w czasach Conrada von Hotzendorf, Klasyka Architectura Militaris #5, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2007.